Infographic: Công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2020 -2023 tỉnh Quảng Ninh.

Giai đoạn 2020 – 2023 là giai đoạn diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Quảng Ninh nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung; kế thừa và phát huy truyền thống bất khuất của Vùng mỏ anh hùng, với tinh thần ham học hỏi, tự hào những trang vàng lịch sử địa phương và yêu thích các hoạt động Đội, 245.293 đội viên, thiếu niên, nhi đồng sinh hoạt tại 357 Liên đội toàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, 60 năm phong trào Nghìn việc tốt, Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Các hoạt động Đội, phong trào, cuộc vận động với những nội dung thiết thực đã tạo môi trường lành mạnh, sân chơi bổ ích trên các lĩnh vực học tập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần định hướng cho thiếu nhi tự hoàn thiện bản thân, phát triển các giá trị “Đức – Trí – Thể – Mỹ”.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh ủy – Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quảng Ninh được triển khai đồng bộ, bài bản, đạt được những kết quả nổi bật.

BBT