Hội LHTN TP Uông Bí: Tổ chức thành công Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 26/5, Hội Liên hiệp thanh niên TP Uông Bí tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Hội LHTN tỉnh Quảng Ninh chọn để tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn TP Uông Bí.

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Uông Bí đã đoàn kết, tập hợp thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố và phong trào thanh niên toàn tỉnh.

Cụ thể, có 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, của Hội và chính sách pháp luật của Nhà nước; phát triển mới 10 cơ sở Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm, tổ chức thành viên tập thể trực thuộc Hội LHTN Việt Nam TP Uông Bí. Hàng năm, Hội đã phát triển mới từ 500 đến 1.000 hội viên; tổ chức được từ 2 – 3 đợt khám bệnh, phát thuốc nhân đạo; tổ chức 5 – 6 đợt hiến máu tình nguyện quy mô lớn, thu được 1.000 – 1.200 đơn vị máu; giới thiệu tư vấn việc làm cho 500 đến 800 thanh niên…

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nổi bật, trong bối cảnh chịu tác động toàn diện, sâu sắc của đại dịch Covid-19, các cấp bộ Hội thành phố đã linh hoạt, sáng tạo, triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Qua phong trào đã khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ trong tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, chăm lo cho các đối tượng thanh niên. Tổ chức Hội các cấp của thành phố cũng đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều chương trình, hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, chăm lo cho các đối tượng thanh niên. Đặc biệt, tổ chức Hội các cấp của TP Uông Bí cũng đã triển khai hiệu quả phong trào đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Hội cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, văn hóa truyền thống mảnh đất Uông Bí; tổ chức nhiều hành trình về với địa chỉ đỏ, góp phần hình thành thế hệ thanh niên Quảng Ninh thời đại mới có “tâm trong – trí sáng – hoài bão lớn”.

Uỷ ban Hội LHTN TP Uông Bí khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Uông Bí đoàn kết – khát vọng – sáng tạo – phát triển” và tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trong đó, trọng tâm là tăng cường đổi mới phương thức tiếp cận, giáo dục của Hội; tập trung xây dựng điểm các mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm điển hình tiên tiến của thanh niên; quan tâm tổ chức hoạt động thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của các tầng lớp thanh niên. Nâng cao chất lượng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; tăng cường xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức thành viên tập thể của Hội; làm tốt công tác xây dựng xã hội học tập để khẳng định vai trò của thanh niên quyết tâm xây dựng Uông Bí trở thành thành phố học tập của UNESCO…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2024 – 2029; hiệp thương chọn cử Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Uông Bí khóa VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 25 đồng chí. Hiệp thương chọn cử anh Trần Văn Giàu, Bí thư Thành đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Uông Bí khóa VI. Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 17 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự bị đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam TP Uông Bí, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và lãnh đạo TP Uông Bí đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào thanh niên của TP Uông Bí, nhiệm kỳ 2019-2024.

Anh Trần Văn Giàu, Bí thư Thành đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Uông Bí khóa VI phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, trước những khó khăn, thách thức đan xen, các đồng chí lãnh đạo Hội LHTN tỉnh, TP Uông Bí đề nghị các cấp bộ Đoàn – Hội, hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới sáng tạo, đề ra các giải pháp đột phá, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của thanh niên, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra với các nội dung cụ thể, như: Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn – Hội gắn với đặc thù của địa phương, đơn vị; tiếp tục triển khai tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội LHTN tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029; thực hiện tốt vai trò của Hội LHTN trong đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp; chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trọng tâm là làm tốt công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở…

Lãnh đạo Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Hội.

Sau đại hội, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức họp, rút kinh nghiệm để triển khai tổ chức đại hội tại các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian tới.

Nguyễn Chiến (Baoquangninh)