Đoàn Thanh niên Chi cục Thuế Hạ Long thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Thực hiện công văn số 50 – CV/ĐTN ngày 15/6/2022 của Đoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, Đoàn Thanh niên Chi đoàn Chi cục Thuế thành phố Hạ Long đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ và bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.

Đoàn Thanh niên Chi cục Thuế Hạ Long thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Đến ngày 20/6/2022, 100% đoàn viên Chi đoàn đã thực hiện tải và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Etax mobile; đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin, đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và thực hiện đăng ký tài khoản, đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Các đoàn viên Chi đoàn đã chủ động tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế, thực hiện một số thủ tục hành chính về thuế trên tài khoản Etax mobile; thanh toán tiền điện, nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản trên cổng DVCQG khi phát sinh nghĩa vụ.

Đoàn Thanh niên Chi cục Thuế Hạ Long thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Từ ngày 20/6/2022 để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính về thuế thuận lợi nhất, BCH Đoàn thanh niên Chi cục Thuế TP Hạ Long đã thành lập “Tổ công nghệ số”, lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên, phối hợp với Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Đội Trước bạ và thu khác cùng hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế cài đặt ứng dụng Etax mobile, đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Thuế và thanh toán trực tuyến trên cổng DVCQG. Đến ngày 12/7/2022, đoàn viên Chi đoàn Chi cục Thuế TP Hạ Long đã hỗ trợ đăng ký tài khoản thành công và hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng DVCQG cho hơn 70 người nộp thuế đến làm việc tại trụ sở cơ quan Thuế, đồng thời cung cấp đường link (https://dichvucong.gov.vn) đăng ký tài khoản và gửi hướng dẫn sử dụng một số tiện ích của cổng DVCQG qua email cho người nộp thuế.

Đoàn Thanh niên Chi cục Thuế Hạ Long thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025” và “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ, Chi đoàn Chi cục Thuế TP Hạ Long quyết tâm cùng toàn thể công chức Chi cục Thuế triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, xác định cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng chủ động, tiên phong sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số.

Ngô Phan Thu Thủy – CCT TP Hạ Long