Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu – Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027

Trong 2 ngày 21 – 22/3, tại TP Hạ Long, Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu – Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là Đại hội được Phòng Chính trị chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong Bộ CHQS tỉnh. Dự chỉ đạo Đại hội có thủ trưởng Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu – Chính trị đã chủ động, sáng tạo trong thực hiện các hoạt động Đoàn và các phong trào thanh niên. Phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; kỷ cương, sáng tạo trong học tập, rèn luyện,góp phần cùng Bộ CHQS tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao. Đã gắn kết thực hiện các hoạt động xung kích của thanh niên và phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”; xung kích thi đua hoàn thành nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác hậu cần, kỹ thuật; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid – 19; tích cực tham gia hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”,…đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Phát huy tinh thần “Khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”, trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu – Chính trị xác định nâng cao chất lượng công tác Đoàn gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tiếp tục triển khai sâu, rộng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên; tổ chức tốt các phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh góp phần xây dựng các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”; phối hợp với các tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố Quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội trên địa bàn.

Tại đại hội, các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Hội nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 có chất lượng và đưa ra được những giải pháp tốt cho công tác đoàn cũng như vai trò của đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

BCH khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027, bầu trực tiếp bí thư Đoàn cơ sở với 100% số phiếu tín nhiệm; bầu 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Hội nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tín nhiệm cao.

Nguyễn Hùng