Hải Hà: Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở – Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 23/01/2022, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Ngô Thị Mai Linh – UV BTV Tỉnh đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Hải Hà tới dự và chỉ đạo.

BTV Hải Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng thời Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 13 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Phạm Văn Thương tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hà gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Huyện đoàn Hải Hà