Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Sơn, Ba Chẽ lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 12/01, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 68 đoàn viên tiêu biểu, đại diện ý chí, nguyện vọng của tuổi trẻ xã Thanh Sơn. Đây là đơn vị được Huyện Đoàn Ba Chẽ chọn làm đại hội điểm, để rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại. Đồng chí Bùi Văn Lưu – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Bùi Văn Lưu – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, thực hiện khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thanh Sơn làm theo lời Bác, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, chung tay xây dựng Nông thôn mới”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, xung kích, sáng tạo; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN đạt được nhiều kết quả nổi bật, 100% đoàn viên thanh niên được nghiên cứu, học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, 4 bài học lý luận chính trị; cuộc vận động tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng, thực hiện hiệu quả. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm; góp phần vào công tác giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh, xứng đáng là hậu bị của Đoàn thanh niên, tương lai của đất nước.

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu trực tiếp Bí thư Đoàn xã tại Đại hội.

Phong trào “Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi” được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phát huy rõ vai trò xung kích, lao động, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 10 hộ đoàn viên phát triển mô hình chăn nuôi bò, gà; 30 hộ đoàn viên phát triển mô hình trồng trà hoa vàng, trồng rừng gỗ lớn; công tác vận động ý chí, nguyện vọng tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo của thanh niên được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo từ 19,1% năm 2017 giảm mạnh xuống còn 0,8% năm 2021.

Phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, huy động 15 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường; góp hàng nghìn công lao động cho các hoạt động tình nguyện, trồng cây, sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe nhân…; vận động 30 lượt thanh niên hiến máu nhân đạo; 40 thanh niên lên đường nhập ngũ; giới thiệu 200 lượt đoàn viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, học nghề nông thôn; phối hợp với ngành chức năng giải ngân cho đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt trên 6,3 tỷ đồng; qua đó xuất hiện nhiều điển hình trong sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực trồng rừng, cho thu nhập từ 60-80 triệu đồng/năm.

Ban Chấp hành Đoàn xã Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.

Đại hội, đã nhất trí đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 là: Phấn đấu nâng tỷ lệ chi đoàn vững mạnh đạt từ 90% trở lên; 90% chi đoàn xây dựng được quỹ để hoạt động; có 95% trở lên các chi đoàn tổ chức cho ĐVTN học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp thêm trên 100 thanh niên vào tổ chức; hàng năm giới thiệu từ 08 đến 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, cuối nhiệm kỳ có trên 40 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của 03 tổ vay vốn ủy thác qua tổ chức đoàn, đảm bảo trong nhiệm kỳ dư nợ trên 10 tỷ đồng. Mỗi chi đoàn đăng ký xây dựng được ít nhất 02 mô hình phát triển kinh tế có quả, có ít nhất 02 công trình phần việc thanh niên tham gia quản lý…

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2022 – 2027; bầu trực tiếp Bí thư Đoàn xã tại đại hội; đồng chí Hoàng Văn Duy được bầu tái cử Bí thư Đoàn xã Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã dân chủ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Bình Minh