Công an tỉnh tổ chức làm đường bê tông tại xã đảo vùng biên giới

Nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên về vai trò, trách nhiệm với chủ quyền biên cương tổ quốc. Đoàn Thanh niên – Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức khởi công công trình “đường bê tông nông thôn mới” tại xã đảo Ngọc Vừng, là xã vùng biên giới của tổ quốc.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, vì nhân dân phục vụ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức hoạt động tình nguyện xây dựng tuyến đường bê tông dài hơn 150 mét, rộng 3m, với gần 100m3 bê tông, kinh phí thực hiện khoảng 100 triệu đồng.
Để có diện mạo mới cho bản vùng biên cương, các lực lượng tham gia và nhân dân đã chung tay cùng xây dựng tuyến đường bê tông với hy vọng sẽ đem lại động lực phát triển kinh tế cho các hộ gia đình, thuận tiện trong sinh hoạt và đi lại của nhân dân góp phần hoàn thành nông thôn mới của vùng.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, từng bước giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, và giáo dục đoàn thanh niên về vai trò trách nhiệm với vùng biên cương tổ quốc.
Dưới đây là một số hình ảnh tham gia hoạt động:
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh