Cô Tô: Triển khai Cuộc thi Ảnh “Thanh niên với biển đảo quê hương”

Thiết thực tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng về biển đảo quê hương, từ ngày 28/2 đến ngày 10/3/2021, Ban Thường vụ huyện đoàn Cô Tô tổ chức phát động cuộc thi Ảnh “Thanh niên với biển đảo quê hương”.

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trong các cấp bộ Đoàn, dành cho tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên. Các bạn đoàn viên, thanh niên đăng ký dự thi tại Đoàn thanh niên nơi công tác và sinh sống hoặc gửi ảnh dự thi qua địa chỉ email:huyendoancoto@gmail.com. Ghi rõ thông tin: họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ và đường link facebook cá nhân. Sau khi lựa chọn những tác phẩm đủ điều kiện, BTC sẽ đăng tải hình ảnh trên trang Facebook Tuổi trẻ Cô Tô và bắt đầu tiến hành bình chọn.

Tác phẩm tham dự cần phản ánh tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam; tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người dân, đoàn viên, thanh niên huyện Cô Tô với biển, đảo của Tổ quốc; phản ánh không khí hăng hái, quyết tâm trong hoạt động lao động, sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biển, đảo; ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các tác phẩm tham dự có thể phản ánh những thành tựu phát triển về kinh tế – xã hội của địa phương; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng cư dân biển, các sản phẩm thủ công đặc trưng của các làng nghề truyền thống ở mỗi vùng biển, đảo; hoạt động bảo vệ môi trường biển, hải đảo; bảo tồn hệ sinh thái biển tự nhiên, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh; bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn, phát triển kinh tế – xã hội toàn vùng biển, đảo; hoạt động hợp tác quốc tế về biển, thúc đẩy các nỗ lực chung bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển.

Ngoài ra, các tác phẩm có thể ca ngợi những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong các hoạt động thanh niên tình nguyện, xung kích tham gia phát triển kinh tế – xã hội và trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thời gian đăng tải và bắt đầu mở bình chọn trên fanpage Tuổi trẻ Cô Tô: từ ngày 11/3 đến hết ngày 21/3/2021.

Thanh Thái