Triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua được các cấp bộ Đoàn triển khai đạt hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của đông đảo quần chúng nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 100% các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức 2 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho đoàn viên thanh thiếu nhi với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chát, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Việc triển khai 2 chuyên đề được các cấp bộ Đoàn tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức hội nghị quán triệt, tổ chức diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề.

Thông qua các hoạt động góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kì mới có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng tỉnh giàu mạnh.

Hình ảnh của các đơn vị triển khai học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2022:

Ngày 15/5/2022, tại Hội trường Huyện ủy Ba Chẽ, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ cho gần 40 ĐVTN là Bí thư, Phó Bí thư cơ sở.

Ngày 20/9/2022, Thành đoàn Cẩm Phả tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt 02 chuyên đề Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn và ĐVTN năm 2022. Hội nghị có gần 50 ĐVTN trên địa bàn TP tham gia.

Ngày 02/3/2022, Huyện đoàn Cô Tô tổ chức Sinh hoạt chuyên đề Tuổi trẻ Cô Tô thực hiện lời dạy của Bác Hồ cho hơn 50 ĐVTN trường THPT Huyện Cô Tô.

Ngày 18/5/2022, Huyện đoàn Hải Hà tổ chức hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền về nội dung 02 chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Ngày 01/7, Thành Đoàn Móng Cái tổ chức chương trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái dự và trực tiếp giảng dạy. Tham gia lớp tập huấn có gần 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.

Ngày 16/5, Huyện đoàn Vân Đồn long trọng tổ chức Hội nghị quán triệt, sinh hoạt chính trị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khoá, năm 2022.
Ngày 20/6/2022, Huyện đoàn Bình Liêu tổ chức Hội nghị học tập 2 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho hơn 30 ĐVTN tiêu biểu.
Ngày 23/9/2022, Huyện đoàn Đầm Hà tổ chức  tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Ngày 11/6/2022, Thành đoàn Hạ Long tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày 18/5/2022, Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức Sinh hoạt chính trị: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.
Ngày 3/4/2022, Huyện đoàn Tiên Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022” cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên. Tại hội nghị, cán bộ, ĐVTN đã được học tập 02 chuyên đề, gồm: Chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và Chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Ngày 18/5/2022, Thành đoàn Uông Bí tổ chức học tập, quán triệt 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022” cho gần 60 ĐVTN trên địa bàn Thành phố.
Ngày 07/10/2022, Thị đoàn Quảng Yên tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với 2 chuyên đề “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt nam thời kỳ mới” và ” Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.
Ngày 20/5/2022, ĐTN Cục thuế tỉnh triển khai Học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chuyên đề ” Tác phẩm Hồ Chí Minh con người của sự sống”.
Ngày 13/6, tại Hội trường A, Trụ sở liên cơ quan số 4, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tập huấn truyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Ngày 23/9/2022, ĐTN Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Ngày 25/8/2022, ĐTN Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Trong 2 ngày 5- 6/7,  Đoàn TN cục Hải Quan tỉnh tổ chức sinh hoạt học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề:”Nêu gương đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước”.
Ngày 06/9/2022, ĐTN Công an Tỉnh Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 10/9/2022, Thị đoàn Đông Triều tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền 02 nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Ban biên tập