Hội nghị Báo cáo viên (mở rộng) quán triệt, thông tin về 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 29/11/2023, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên (mở rộng) quán triệt, thông tin về 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chí Hoàng Văn Hải – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Đồng chí Nguyễn Phương Thảo – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII, các đồng chí Báo cáo viên diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quản lý, giai đoạn 2023 – 2027; cùng trên 2.500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại 22 điểm cầu trực tuyến tại các địa phương, đơn vị. Đặc biệt Hội nghị được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên cả nước,

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương với bề dày kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, kiến thức sâu rộng đã truyền đạt Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các đồng chí đã được nghe quán triệt các nội dung của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo truyền đạt Chuyên đề tại hội nghị

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam; Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Phương Thảo – Phó Bí thư tỉnh đoàn chỉ đạo sau hội nghị, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tập trung triển khai đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng các mô hình học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng các công trình, phần việc đối với các tập thể, các mô hình, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác gắn với đổi mới, sáng tạo, trong học tập, lao động, công tác; thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với hành”, chú trọng việc “làm theo” bằng hành động cụ thể thông qua thực tiễn phong trào; tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, đưa nội dung học tập chuyên đề năm vào sinh hoạt đoàn, xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục.

Thứ hai: Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng các hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện gương người tốt việc tốt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực; Phát huy tính tích cực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung Chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Thứ ba: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực. Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; xác định việc đăng ký làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

 

Đồng chí Hoàng Văn Hải Hải – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh trao quà lưu niệm và gửi lời cảm ơn đến Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nêu cao tinh thần tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

BTG Tỉnh đoàn