Tỉnh đoàn và VNPT Quảng Ninh ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027

Chiều 22/05, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023 – 2027. Chương trình được tiến hành bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự và chủ trì tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Hoàng Văn Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Phan Văn Phúc, Giám đốc VNPT Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Phương Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Lễ ký kết

Nội dung hợp tác giữa 2 đơn vị bao gồm: – Phối hợp khảo sát, xây dựng giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương đoàn và các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin; xây dựng mô hình chợ 4.0 không dùng tiền mặt qua ứng dụng VNPT Money,…

– Phối hợp hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; đồng hành trong các kế hoạch, chương trình hành động lớn của Tỉnh đoàn và phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của VNPT trong từng giai đoạn cụ thể.

Đồng chí Phan Văn Phúc, Giám đốc VNPT Quảng Ninh trao đổi các nội dung hợp tác 2 bên

– Phối hợp triển khai nền tảng cho hệ sinh thái số (Ứng dụng TNVN) với các mục tiêu: tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo; Quảng bá, chia sẻ các hoạt động của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên trên cả nước; Số hoá các nghiệp vụ của công tác Đoàn; Xây dựng môi trường để các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân cùng tham gia phát triển hệ sinh thái nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các Đoàn viên; Xây dựng các chương trình ưu đãi các sản phẩm, dịch vụ của VNPT để đưa lên hệ sinh thái( VNPT Money, SIM/gói cước di động, MyTV, các dịch vụ GTGT, các gói Home Combo…),

– Hằng năm tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân thực hiện Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm của tỉnh; hoạt động tình nguyện hướng tới hỗ trợ các vùng biên giới, hải đảo….

Lễ ký kết thỏe thuận hợp tác giữa Tỉnh đoàn và VNPT Quảng Ninh

Thông qua lễ ký kết, hai đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các sản phẩm, dịch vụ số, truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên; Góp phần thiết thực triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng; Nâng cao năng lực nắm bắt, góp phần hiệu quả vào công cuộc chuyển đổi số Quốc gia và thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Gắn việc quảng bá thương hiệu Tập đoàn VNPT Quảng Ninh và các đơn vị thành viên với việc tổ chức các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

BBT