Tỉnh đoàn tập huấn công tác biên tập tin, bài tuyên truyền, kỹ năng nghiệp vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo

Ngày 11/6, tại thành phố Hạ Long, Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn công tác biên tập tin, bài tuyên truyền, kỹ năng thiết kế infographic, chỉnh sửa hình ảnh, kỹ năng chụp ảnh, quay video clip, kỹ năng tổng hợp, xây dựng báo cáo cho cán bộ, công chức Cơ quan Tỉnh đoàn năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn trao đổi, thông tin cho các đồng chí cán bộ, công chức Cơ quan Tỉnh đoàn về công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Đỗ Quang, Biên tập viên Trung tâm truyền thông tỉnh đã trao đổi, thông tin về công tác biên tập tin, bài tuyên truyền, kỹ năng thiết kế infographic, chỉnh sửa hình ảnh, kỹ năng chụp ảnh, quay video clip cho các đồng chí thành viên Ban Biên tập công tác thông tin, tuyên truyền Tỉnh đoàn.

Thông qua chương trình, góp phần giúp các đồng chí cán bộ, công chức Cơ quan Tỉnh đoàn hiểu biết hơn về kỹ năng tổng hợp, xây dựng tin bài tuyên truyền nâng cao hiệu quả công việc.

Tỉnh đoàn tập huấn công tác biên tập tin, bài tuyên truyền

Ban Tuyên giáo