Tỉnh đoàn Quảng Ninh – MBBank phối hợp triển khai các hoạt động ý nghĩa ủng hộ Quỹ xây dựng Đảo Trần

Nhằm phối hợp trong triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là huy động các nguồn lực xây dựng Đảo Trần – một trong bốn Đảo Thanh niên trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tỉnh đoàn Quảng Ninh và Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ninh triển khai chương trình “MB Bank Quảng Ninh đồng hành cùng mùa hè xanh, xây dựng Đảo Trần – Đảo Thanh niên”.

Cụ thể, mỗi ĐVTN thông qua việc cài đặt ứng dụng MBBank và mở tài khoản trực tuyến trên điện thoại thông minh, với mỗi tài khoản được lập, ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ninh sẽ tặng 30.000đ vào tài khoản và 50.000đ để ủng hộ Quỹ xây dựng Đảo Trần và các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tổ chức Đoàn – Hội – Đội các cấp.

Để hoạt động ý nghĩa này được lan tỏa rộng rãi, các đoàn viên thanh niên trong tỉnh Quảng Ninh chung tay,  tích cực tham gia, hưởng ứng, bằng hành động cụ thể của mình, góp phần xây dựng Đảo Trần – Đảo Thanh niên ngày càng phát triển, lớn mạnh hơn.