CLB Lý luận trẻ Công an tỉnh: Tổ chức sinh hoạt quý III, triển khai Kế hoạch hoạt động quý IV

Ngày 16/10, tại trụ sở Cơ quan Cảnh sách PCCC tỉnh Quảng Ninh, CLB Lý luận trẻ Đoàn TN Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt quý III, triển khai Kế hoạch hoạt động quý IV. Tham dự chương trình có hơn 20 thành viên CLB là các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Đoàn TN công an tỉnh, Đoàn TN Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian qua, các thành viên CLB Lý luận trẻ đã tích cực trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn. Đồng thời, tích cực triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lý luận của Đoàn, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an. Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên trau dồi kiến thức về các lĩnh vực khoa học – kinh tế – chính trị – xã hội – an ninh, quốc phòng, cũng như rèn luyện, phát triển sở thích, năng khiếu và các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong thực tiễn, làm cơ sở để phát triển các kỹ năng công tác nghiệp vụ, kỹ năng xã hội của đoàn viên, thanh niên.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Trong thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục duy trì và tham mưu tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống gắn với thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ gắn với phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Đoàn TN Công an tỉnh