Thanh niên ngành Thuế Quảng Ninh xung kích trong nhiệm vụ chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch về Chuyển đổi số ngành Thuế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chỉ đạo của BCH Tỉnh đoàn Quảng Ninh về việc cử đoàn viên thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng, ngày 15/6/2022, Đoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 50-CV/ĐTN v/v thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022.

Theo đó, Đoàn thanh niên Cục Thuế yêu cầu các Chi đoàn trực thuộc triển khai cài đặt ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (Etax mobile), thực hiện thủ tục hành chính đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kế hoạch chuyển đổi số gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là triển khai đến toàn bộ đoàn viên; giai đoạn 2 là thực hiện hỗ trợ cho NNT đến làm việc với cơ quan thuế; hướng dẫn, cài đặt ứng dụng cho NNT, các cá nhân trên địa bàn.

Đoàn viên Chi đoàn thanh niên Chi cục Thuế TP Hạ Long tuyên truyền và hướng dẫn NNT đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG

Đến ngày 20/6/2022, Đoàn Thanh niên Cục Thuế đã hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 với 100% đoàn viên thanh niên đã thực hiện tải và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Etax mobile, chủ động tra cứu thông tin cá nhân về nghĩa vụ thuế, thực hiện một số thủ tục hành chính về thuế trên tài khoản Etax mobile; thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cổng DVCQG; thanh toán tiền điện, nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản trên cổng DVCQG khi phát sinh nghĩa vụ.

Đoàn viên Chi đoàn Chi cục Thuế KV Uông Bí – Quảng Yên tuyên truyền và hướng dẫn NNT đến làm việc tại cơ quan thuế

Từ ngày 20/6/2022, các tổ công nghệ số được thành lập tại tất cả chi đoàn trực thuộc, phối hợp với bộ phận Tuyên truyền – hỗ trợ tại chi cục thuế dựng các bảng pano, áp phích tuyên truyền, thu hút người nộp thuế quan tâm, trực tiếp hướng dẫn cá nhân không kinh doanh đến cơ quan thuế đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử; đăng ký thuế lần đầu để cấp mã số thuế cá nhân… Định kỳ thứ 2 hằng tuần, mỗi chi đoàn cử 1 đoàn viên có chuyên môn tốt về chuyển đổi số thường trực tại bộ phận 1 cửa để hỗ trợ người nộp thuế.

Với những giải pháp hiệu quả, tính đến ngày 18/8/2022, thanh niên ngành thuế Quảng Ninh đã hỗ trợ được cho 2.341 người nộp thuế là cá nhân đăng ký thuế lần đầu qua Cổng DVCQG; 841 người nộp thuế nộp tiền thuế, lệ phí qua Cổng DVCQG; 403 người nộp thuế nộp tiền thuế, lệ phí qua ứng dụng Etax mobile.

Đoàn viên Chi đoàn Chi cục Thuế KV Hải Hà – Đầm Hà tuyên truyền và hướng dẫn NNT đến làm việc tại cơ quan thuế

Phát huy sức trẻ và sự nhạy bén trong tiến bộ khoa học – kỹ thuật, lực lượng đoàn viên, thanh niên Cục thuế Quảng Ninh nói riêng và đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã và đang góp phần vào công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị. Điều này cũng cho thấy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiến trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ.

Phạm Thị Thanh Huyền – ĐTN Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh