Thành đoàn Hạ Long: Chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động đối thoại giữa Cấp ủy, lãnh đạo địa phương với thanh niên

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022, Luật Thanh niên năm 2020, trong thời gian cao điểm tháng 03 – Tháng Thanh niên và trong các thời điểm phù hợp với điều kiện thực tế, BTV Thành đoàn Hạ Long tổ chức hiệu quả các hoạt động đối thoại giữa Cấp ủy, lãnh đạo địa phương với thanh niên thành phố.

Thanh niên xã Quảng La, thành phố Hạ Long đối thoại với Lãnh đạo UBND xã.

Các hoạt động được tổ chức nhằm trao đổi, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay; Trao đổi các định hướng khởi nghiệp, lập nghiệp với ĐVTN; đồng thời nhằm phổ biến rộng rãi cho đoàn viên, thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên.

Thanh niên phường Hà Tu đối thoại với lãnh đạo địa phương về chủ đề Chuyển đổi số

Qua thời gian chỉ đạo tổ chức, đến nay 100% các cơ sở Đoàn trong thành phố đã tổ chức hiệu quả các hoạt động đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp ủy, địa phương và đoàn viên, thanh niên thành phố.

ĐVTN thành phố Hạ Long đối thoại với Lãnh đạo UBND thành phố trước thềm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hạ Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thành đoàn Hạ Long