Than Hạ Long: Trình diễn cháy nổ khí mê tan và nổ bụi than năm 2023

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện an toàn vê sinh lao đông năm 2023, Tối ngày 02/11/2023, Công ty Than Hạ Long phối hợp với Trung tâm An toàn Mỏ – Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức khóa đào tạo, trình diễn cháy nổ khí mê tan và nổ bụi than cho cán bộ và công nhân làm việc trong hầm lò.

Trong chương trình đào tạo, các học viên được nghiên cứu tài liệu “An toàn phòng chống cháy nổ khí mê tan và nổ bụi than” và nghe cán bộ kỹ thuật của Trung tâm An toàn mỏ giảng dạy về cháy nổ khí mê tan và nổ bụi than, hậu quả và cách phòng ngừa, thông tin về một số vụ tai nạn cháy nổ khí mê tan, nổ bụi than đối với ngành than; các nguyên nhân và hậu quả khôn lường mà một vụ cháy nổ khí có thể gây ra; các biện pháp phòng chống.

Phần thực hành đã tổ chức trình diễn thử nghiệm cháy nổ khí Mêtan và  nổ bụi than trên các đường lò mô phỏng (lò bằng, lò giếng đứng…).

Khóa học góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, CNV, lao động thường xuyên làm việc trong hầm lò về mức độ nguy hiểm của việc cháy nổ khí và bụi than, cũng như có hành động đúng trong công tác AT-VSLĐ, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật an toàn, các quy trình, quy định để hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động và sự cố có thể xảy ra, đặc biệt là ngăn chặn thảm họa cháy nổ khí mê tan và nổ bụi than trong hầm lò.

Theo: Hoàng Huy Du