Hỗ trợ, kết nối, phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương

Hỗ trợ, kết nối, phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương

Nhằm tiếp tục kết nối sinh viên, kịp thời hỗ trợ, kết nối, phát huy những kết quả đạt được của “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trường Khối Cao đẳng, Đại học triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương như: giới thiệu “Sinh viên 5 tốt” tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, giới thiệu “Sinh viên 5 tốt” cho Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu đơn vị thực tập, giới thiệu việc làm cho “Sinh viên 5 tốt”…

 

Em Đặng Tâm Nhi – chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt trường ĐH Hạ Long, em Vũ Tú Anh – Phó chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt trường ĐH Hạ Long tại lễ kết nạp đảng viên ngày 16/10/2023.

 

Tiêu biểu, nhiều “Sinh viên 5 tốt” thuộc các trường Đại học trong Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức và đang hoàn thiện lý lịch đảng viên để kết nạp Đảng. Một số sinh viên tiêu biểu được kết nạp đảng nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh: em Đặng Tâm Nhi – chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt trường ĐH Hạ Long, em Vũ Tú Anh – Phó chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt trường ĐH Hạ Long.  Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn trường khối Cao đẳng, Đại học đã kết nối, giới thiệu đơn vị thực tập, giới thiệu việc làm có mức thu nhập ổn định cho “Sinh viên 5 tốt”. Với những hoạt động hỗ trợ trên, “Sinh viên 5 Tốt” có cơ hội phát huy năng lực, hoàn thiện bản thân để trở thành người có ích cho xã hội.

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh