Xây dựng lực lượng thanh niên “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”

Nhằm xây dựng được hình mẫu thanh niên Việt Nam “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các cấp bộ đoàn Quảng Ninh tiếp tục tập trung triển khai nhiều giải pháp xây dựng lực lượng ĐVTN đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đồng thời, thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đoàn Thanh niên xã Vũ Oai, TP Hạ Long, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bám sát các nghị quyết của Đảng đối với công tác thanh niên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn quan tâm, tích cực triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống, pháp luật trong thanh niên. Đặc biệt là nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhằm đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn nhiệm vụ chung của tỉnh với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hiện đang tích cực hướng dẫn triển khai và đăng ký công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, dựa trên 3 tiêu chí “được việc, được người, được tổ chức”. Đến nay, các đơn vị đã đăng ký 57 công trình, phần việc chào mừng đại hội đoàn cấp cơ sở phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, tập trung vào xây nhà “Khăn quàng đỏ”; làm điểm trường, công trình sân chơi cho thiếu nhi trong trường học…

Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, thường xuyên đổi mới, tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt nhất cho thanh niên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là đối với thanh niên khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hoàng Văn Hải cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đang tích cực chỉ đạo các tổ chức đoàn tiếp tục triển khai công tác xây dựng lực lượng thanh niên theo tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu như: 100% học sinh dân tộc thiểu số được định hướng nghề nghiệp; trên 60% lao động trong độ tuổi thanh niên được định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số. Các tổ chức đoàn sẽ phối hợp chuyển giao tối thiểu mỗi năm 10 mô hình ứng dụng KHKT trong sản xuất cho ĐVTN; phấn đấu mỗi xã hỗ trợ ít nhất 2-3 mô hình kinh tế của ĐVTN vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các cấp bộ đoàn còn nỗ lực tạo điều kiện, động lực để tuổi trẻ Quảng Ninh thực sự trở thành những công dân thông minh, là lực lượng nòng cốt xung kích trong việc học tập ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Từ đó, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin vào năm 2025. Hiện nay, các tổ chức đoàn duy trì hiệu quả hoạt động của hàng nghìn đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân trên địa bàn dân cư. Nhiều hoạt động, phong trào cách mạng, nhằm bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu cho thanh, thiếu nhi được tiếp tục triển khai, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH như: Thanh niên tình nguyện; tuổi trẻ sáng tạo; tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc…

ĐVTN thị trấn Tiên Yên phối hợp cùng các lực lượng hướng dẫn người dân đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3, tháng 1/2022.

Đặc biệt để tập hợp, đoàn kết thanh niên, các tổ chức đoàn luôn quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội có phẩm chất, đạo đức tốt và năng lực, trí tuệ. Trong đó, tập trung phát hiện, trọng dụng nhân tài trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thường xuyên chỉ đạo các cấp bộ đoàn trực thuộc chủ động rà soát, sắp xếp lại tổ chức, phối hợp tham mưu về công tác cán bộ. Từ tháng 10/2021 đến nay, các đơn vị đã tiến hành sắp xếp, giảm 9 đầu mối cơ sở đoàn. Tới đây, 6 đồng chí Bí thư Đoàn cấp xã dự kiến được tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển.

Để chuẩn bị cho đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm lựa chọn những cán bộ đoàn “vừa hồng, vừa chuyên”, các cấp bộ đoàn đã chủ động chuẩn bị công tác nhân sự đảm bảo theo quy định. Công tác ứng cử, đề cử tại đại hội dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của đại hội trong lựa chọn nhân sự có năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Có thể thấy, với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, lực lượng ĐVTN toàn tỉnh luôn nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tự tin, tiến công vào khoa học, làm chủ công nghệ, xây dựng gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Từ đó, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển.

Trúc Linh