TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI, TỘI PHẠM, MA TÚY, MẠI DÂM

Nhằm nâng cao nhận thức về phương pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các chương trình tập huấn, ngày hội pháp luật tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, Tỉnh đoàn đã tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn cho trên 3.000 cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên tại tất cả các địa phương và một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Trong chương trình tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên thanh niên được báo cáo viên của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh và địa phương trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, phổ biến giáo dục kiến thức về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và những vấn đề đặt ra hiện nay về tình hình tội phạm, ma túy, mại dâm.. Cùng với đó hướng dẫn phương pháp về phòng chống tội phạm, mại dâm kỹ năng tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, kinh nghiệm, những cách làm hay về công tác phòng, chống tội phạm, mại dâm cho đoàn viên, thanh niên, từ đó, chủ động tham mưu cho các cấp bộ đoàn xây dựng chương trình tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên và nhân dân trong phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm.

Thông qua các chương trình đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát hiện, tố giác tội phạm trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, cũng như tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tống Thùy – Ban Phong trào Tỉnh đoàn