Tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến dịch TNTN Hè 2021

Trong thời gian qua, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai tích cực, sôi nổi, rộng khắp, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, để lại dấu ấn rõ nét của tuổi trẻ.
Với sự nhiệt huyết, tích cực, năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, các công trình, phần việc thanh niên của tuổi trẻ toàn tỉnh trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 đã được cấp ủy, nhân dân đánh giá cao, tiếp tục góp phần khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.
Tuổi trẻ Quảng Yên tích cực các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch bệnh Covid 19
Với khí thế quyết tâm của tuổi trẻ, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, tăng cường các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tiếp tục triển khai các công trình, phần việc từ đó lan tỏa được các hình ảnh đẹp, những hành động đẹp đến thanh niên, nhân dân và toàn thể xã hội nhằm phát huy tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, sẵn sàng cống hiến vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Thanh niên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện
Thanh niên ra quân hướng dẫn cài đặt phần mềm Sổ Sức Khoẻ Điện Tử cho nhân dân