Tuổi trẻ Quảng Ninh tham gia Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ – Hành động của Đoàn”

Chiều ngày 17/3, Tuổi trẻ Quảng Ninh tham gia Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ – Hành động của Đoàn” qua hình thức trực tuyến; chương trình được kết nối trực tuyến tới hơn 11 nghìn điểm cầu các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh, có đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn.

Điểm cầu trung tâm Tỉnh đoàn

Đây là diễn đàn để Ban Bí thư Trung ương Đoàn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nước; đồng thời trao đổi về những giải pháp của Đoàn, Hội, Đội để thực hiện những vấn đề mà các bạn trẻ đang quan tâm, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Cấp tỉnh kết nối trực tuyến đến cấp cơ sở

Đến nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã nhận được gần 3.000 các ý kiến, sáng kiến và nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu niên. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn trong cả nước, 22 tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước đã đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp với mong muốn giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi một cách thiết thực, xây dựng tổ chức Đoàn ngày một vững mạnh, tạo nên sự gắn kết giữa Đoàn và thế hệ trẻ cả trong và ngoài nước.

Diễn đàn được tổ chức với 2 phần: Phần 1: “Phát huy sức trẻ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Phần 2 “Đồng hành, tạo môi trường để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Ninh, đoàn viên chi đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh đặt câu hỏi trực tuyến qua điểm cầu

Tại điểm cầu cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Ninh, đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đặt câu hỏi trực tuyến gửi tới Ban Ban Bí thư Trung ương Đoàn:
❓“Hiện nay, em thấy truyền thông của Đoàn nhắc rất nhiều đến cụm từ “chuyển đổi số”. Năm 2023 được chọn chủ đề là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Theo em được biết, muốn chuyển đổi số thành công thì trước hết phải có con người số. Em cũng như các bạn đoàn viên, thanh niên Quảng Ninh rất mong muốn anh chia sẻ với chúng em về vấn đề này?

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trả lời câu hỏi của đồng chí Nguyễn Mạnh Ninh

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy: Muốn chuyển đổi số cần có những con người làm trong môi trường số. Có 2 yếu tố quan trong xây dựng “con người số” là nhận thức số và năng lực số. Nhận thức số đóng vai trò rất quan trọng, vì chuyển đổi số có tính chất phá hủy, thay đổi hoàn toàn phương thức làm việc cũ. Nếu nhận thức không đúng vai trò của nó thì không có quyết tâm để thực hiện thay đổi.

Thái độ, kiến thức và kỹ năng giúp chúng ta làm việc được trong môi trường số. Vai trò của tổ chức Đoàn và tổ chức khác là cần tạo môi trường để bạn trẻ phát triển kỹ năng số đó.

Từng đoàn viên thanh niên cần có ý thức tham gia vào quá trình chuyển đổi số và tự nâng cao năng lực số là điều rất quan trọng. Cả Đoàn thanh niên và đoàn viên, thanh niên cùng làm thì sẽ thực hiện quá trình chuyển đổi số tốt được.

Hiện Trung ương Đoàn đang xây dựng đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu hỗ trợ thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, thái độ; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo… trong môi trường số. Đề án với nhiều nhóm giải pháp khác nhau.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy mời đồng chí Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và tài năng trẻ tham gia trả lời tiếp câu hỏi này.

Đồng chí Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và tài năng trẻ T.Ư Đoàn tiếp tục trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Mạnh Ninh

Đồng chí Nguyễn Thiên Tú: Trung ương Đoàn đang tích cực tham mưu các bộ ngành về đề án xây dựng đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030” trình Thủ tướng Chính phủ. Đề án nhằm đánh gia nâng cao năng lực số thời gan qua và hạn chế về năng lực số của thanh niên hiện nay; đề án cũng nghiên cứu năng lực số ở nước ngoài.
Đề án xác định mục tiêu chung, cụ thể qua từng giai đoạn Phần 1, trong đó đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về năng lực số; đề xuất phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp số để phát triển năng lực số; hợp tác quốc tế trong nâng cao năng lực số; năng lực sử dụng thiết bị phần, khai thác phần mềm, đổi mới sáng tạo…

Bên cạnh đó, các cơ quan tham mưu tiến hành nghiên cứu khảo sát để xây dựng khung năng lực số;xây dựng bộ chỉ số về năng lực số.

BBT