Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư tham gia dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 14/6/2022, tại thành phố Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư tham gia dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các Ban chuyên môn Văn phòng Tỉnh đoàn; Thường trực Thành đoàn Hạ Long, Bí thư một số phường trên địa bàn thành phố Hạ Long; tại điểm cầu cấp huyện và cơ sở có đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ cơ quan thường trực các huyện, thị, thành Đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; đại diện một số Bí thư Chi đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn dân cư.

Đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đều khẳng định dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, có bố cục hợp lý, trình bày khoa học và đánh giá được toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng dự thảo báo cáo cần thẳng thắn nêu lên những hạn chế của Đoàn như: việc triển khai, áp dụng ứng dụng công nghệ vào việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục của Đoàn còn chậm, chưa theo kịp xu thế phát triển công nghệ; chăm lo lợi ích thanh niên chưa thực sự hiệu quả, chưa phản ánh đúng vai trò của thanh niên trong tình hình mới; chưa có nhiều mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, công tác thu hút đoàn kết tập hợp thanh niên nhất là thanh niên công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến gợi mở về những phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 -2027 như: chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên; kết hợp nội dung nghị quyết của Đảng với các phong trào hành động của Đoàn; phong trào Đoàn phải được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, không nên dàn trải, cần có cách thức triển khai các phong trào thanh niên cho phù hợp với tình hình mới; tăng cường cho đoàn viên thanh niên tiếp cận công nghệ thông tin thông qua thiết lập trang mạng xã hội riêng cho thanh niên, qua đó tạo môi trường cho thanh niên phát huy trí tuệ, giá trị cá nhân của mình.

Mai Hậu