Tỉnh đoàn: Tăng cường cán bộ di cơ sở

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thời gian qua đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng công tác cán bộ, trong đó chú trọng đưa cán bộ đi thực tế tại cơ sở. Điều này góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ tăng cường, đồng thời giúp các cơ sở củng cố và thực hiện hiệu quả hơn công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh phải tăng cường việc đi cơ sở, hướng dẫn cơ sở bằng nhiều cách thức: trực tiếp xuống cơ sở, qua các báo cáo, nắm tình hình công tác đoàn cấp huyện, cấp cơ sở.

Đồng chí Lê Hùng Sơn – Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Móng Cái về việc Giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn theo Quyết định 289-QĐ/TW.

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 177-KH/TĐTN-TCKT ngày 17/3/2020 về việc đăng ký đi cơ sở đối vói cán bộ Đoàn cấp tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quán triệt, chỉ đạo nội dung và giải pháp ngay từ trong Chương trình công tác năm 2020 tới cán bộ Đoàn thuộc biên chế Tỉnh đoàn và cán bộ Đoàn cơ sở trong các hội nghị, các đợt kiểm tra, giám sát, tổ chức, đồng thời trao đổi, thông tin trước với các cấp bộ Đoàn từ huyện tới cơ sở để phối hợp với Tỉnh đoàn trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh đi công tác cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh thực hiện việc đi cơ sở với 4 nội dung được quy định tại Hướng dẫn 03-HD/TWĐTN-BTC, cụ thể: đi theo chuyên đề; Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở; Kiểm tra, giám sát; Dự sinh hoạt chuyên đề của HN BCH, BTV đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn. Trong nội dung đi cơ sở được bám sát nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Tỉnh đoàn năm 2020 và các nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

Đi theo chuyên đề: Tuyên truyền về Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3,4 cho người dân tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2025”; Hướng dẫn hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Tủ sách Bác Hồ tại Hạ Long;  Hướng dẫn thực hiện đề án 1516; Triển khai chủ trương 1+1 tại Cẩm Phả; Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2020 tại Tiên Yên; Chung kết Hội thi Tiếng Anh năm 2020 tại Đoàn Than.

– Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở: Tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động với cấp tỉnh. Tiêu biểu như: Phối hợp cùng tham gia hoạt động Hãy làm sạch biển; phối hợp cùng cụm đoàn LLVT biên giới tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch tại Hải Hà; Tháng 3 biên giới; Tháng công nhân; Ngày hội hiến máu, giọt hồng biên cương tại Móng Cái…

Kiểm tra, giám sát: Giám sát việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với việc chọn, cử, giới thiệu cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Ba Chẽ, Bình Liêu, Đông Triều, Cẩm Phả, Móng Cái; Khảo sát 10 năm đoàn các cấp thực hiện quy chế cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Quảng Yên, Kiểm tra chuyên đề tại Uông Bí, chọn cử đại diện tham gia Đoàn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid- 19; Kiểm tra tình hình chống dịch covid; Kiểm tra, giám sát một số nội dung trong bộ tiêu trí cấp huyện; kiểm tra một số nội dung trong bộ tiêu trí cấp huyện…

Dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn tại các địa phương, đơn vị và dự sinh hoạt chi đoàn cơ sở: Dự hội nghị kiện toàn BCH, BTV tại Hải Hà, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hạ Long, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ huyện Hải Hà lần thứ X..

Thực hiện chế độ đi công tác tại cơ sở đã tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ ngày càng có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ; giúp Đoàn các cấp nắm tốt hơn tình hình cơ sở, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh đoàn trong phong trào thanh thiếu nhi.

Việc đi cơ sở của cán bộ Đoàn còn nhận được sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Đoàn Thanh niên các cấp, đặc biệt trong mô hình đặc thù Cơ quan Khối tỉnh như hiện nay.

Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chế độ đi công tác cơ sở hoàn thiện và khắc phục những hạn chế trong điều kiện đặc thù của đơn vị./.

Ban Tổ chức  – Kiểm tra Tỉnh đoàn