Tỉnh đoàn Quảng Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động CLB Lý luận trẻ trong toàn tỉnh

Câu lạc bộ Lý luận trẻ là mô hình tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học.

Câu lạc bộ cũng là diễn đàn, sân chơi giúp các bạn trẻ được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị – xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn – Hội – Đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ.

Trong thời gian qua, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành đoàn trong tỉnh đã duy trì tốt việc tổ chức các hoạt động CLB Lý luận trẻ tại địa phương. Hình thức sinh hoạt của câu lạc bộ tại Quảng Ninh phong phú từ tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm, diễn đàn, hội thảo đến nghe báo cáo chuyên đề của các chuyên gia trên các lĩnh vực, giao lưu với các nhân chứng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về các vấn đề lý luận. Hoạt động câu lạc bộ gắn với công tác thanh vận, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chương trình hoạt động của câu lạc bộ được thiết kế gắn liền với chương trình của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm của địa phương, đơn vị.

Việc thành lập câu lạc bộ là giải pháp cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Hình ảnh hoạt động các CLB Lý luận trẻ trong thời gian qua:

CLB Lý luận trẻ Huyện Đầm Hà phát động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm Bác Hồ với tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô

 

  Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ thành phố Hạ Long sinh hoạt với chủ đề Ngày đoàn viên 
Quang cảnh hội nghị sinh hoạt của CLB Lý luận trẻ huyện Hải Hà 

Thanh Mai