Tỉnh đoàn nhận cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh

Ngày 9/1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; về phía Tỉnh đoàn có đồng chí Hoàn Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng đan xen không ít khó khăn, đó là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường, đã tác động trực tiếp, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển KT-XH và đời sống nhân dân trong tỉnh. Trong bối cảnh đó, Quảng Ninh luôn tìm được hướng đi riêng, đầy hiệu quả. Trong đó, việc hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua luôn là động lực mạnh để sốc dậy tinh thần của người người, nhà nhà, ngành ngành vượt mọi thách thức. Đặc biệt chuyến thăm Quảng Ninh vào tháng 4/2022 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng và thành quả đã đạt được của tỉnh đã khích lệ, cổ vũ, tạo động lực mới cho Quảng Ninh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Cụ thể, triển khai các phòng trào thi đua của Trung ương như “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, năm 2022, tỉnh có thêm 4 địa phương cấp huyện hoàn thành NTM, đến nay 100% địa phương cấp xã, cấp huyện và tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, bước vào giai đoạn xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu hiện đại, văn minh. Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” được Quảng Ninh gắn với Chương trình tổng thể phát triển bền vững KT-XH với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi…, trong năm đã có gần 500 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh cũng đã tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề như: Phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu”; phong trào thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Dân vận khéo”, “Công nhân tiên tiến tiêu biểu”… Đặc biệt là các phong trào thi đua trong thực hiện GPMB triển khai công trình động lực đã góp phần tạo đột phá về hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng và hợp tác hội nhập quốc tế, mở ra cơ hội và không gian phát triển mới, tạo ra nguồn lực mới rất to lớn. Đây cũng là những công trình mang đậm dấu ấn của tinh thần tự lực, tự cường mang bản sắc riêng của Quảng Ninh.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, tạo ra những chuyển biến tích cực trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH với nhiều kết quả ấn tượng. Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 10,28%, đứng thứ 4 trong vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 13/63 các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thu ngân sách đạt gần 55.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 38.000 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cấp, các ngành; sự chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, của công nhân lao động các ngành kinh tế, của cộng đồng doanh nghiệp… đã chủ động khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường vượt qua thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua khen thưởng vẫn còn những hạn chế, trong đó đáng quan tâm là còn nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức, phát hiện bồi dưỡng kịp thời và nhân rộng có hiệu quả. Năm 2023,  dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức hơn, đòi hỏi phải nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn.

Để hoàn thành mục tiêu của năm cũng như cả giai đoạn 2020-2025, đồng chí mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, nhân dân trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và vị thế rất quan trọng của Quảng Ninh, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới sáng tạo, phải làm cho Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi  mặt.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Để làm được điều này, cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các phong trào thi đua cần rõ nét hơn về mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị. Thông qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ tỉnh tới cơ sở trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, tổ chức thực hiện.

Song song với đó, phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, các ảnh hưởng tích cực trong xã hội, nhất là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trực tiếp trong lao động, sản xuất, công tác và học tập. Tăng cường truyên truyền, động viên, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương và tiêu biểu về “làm đúng, làm nhanh, làm tốt”, 5 thật (nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật), 6 dám (dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung); nói đi đôi với làm, theo việc đến cùng, làm dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả, luôn giữ chữ “tín”, lấy việc nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí phấn đấu.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Tỉnh đoàn Quảng Ninh đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cần đổi mới cách tiếp cận về xây dựng điển hình cá nhân, tập thể, trong đó, nhấn mạnh các điển hình tiêu biểu trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phải luôn lấy việc nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, sự phát triển của địa phương làm tiêu chí phấn đấu. Không có hạt nhân sẽ không thể có sức lan tỏa, phong trào thi đua phải đi tới cùng chính là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chứ không phải lãnh đạo, tập trung chủ yếu xây dựng những con người, những điển hình từ những cán bộ công chức viên chức, trực tiếp thực thi nhiệm vụ. Đây là nội hàm mới mà phong trào thi đua cần hướng tới; bám sát thực tiễn địa phương để tiếp tục tạo ra sự đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tự lực, tự cường.

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ “Càng khó khăn càng phải thi đua”, “Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”…, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, nêu gương, làm gương, đi đầu trong các phong trào thi đua, quy tụ sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tạo sức lan tỏa tích cực về tinh thần đổi mới dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách trong cơ quan, địa phương, đơn vị; gắn kết nhuần nhuyễn giữa thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, công việc hàng ngày, tạo khí thế mới trong các đơn vị, cơ quan…

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2023.

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đã phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2023 với những nội dung trọng tâm, cụ thể.

Đó là, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023) và chào mừng kỷ niệm những ngày trọng đại của đất nước.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cho lao động ở các xã nông thôn, miền núi, nhất là lao động trẻ, lao động là người dân tộc thiểu số. Tập trung đầu tư, thu hút mọi nguồn lực xã hội cho phát triển nhân lực, trọng tâm là đào tạo nhân lực chất lượng cao; phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác phát triển…

Đồng chí cũng yêu cầu, các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, dành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Cũng tại hội nghị, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh. Trong đó, Tỉnh đoàn Quảng Ninh nhận cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh.

Đỗ Phương