Tập huấn triển khai Tài liệu giáo dục lý luận chính trị dành cho thanh niên Quảng Ninh

Ngày 15/9, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn trực tiếp và trực tuyến triển khai Tài liệu giáo dục lý luận chính trị (LLCT) dành cho thanh niên Quảng Ninh tới các đồng chí cán bộ, ĐVTN chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thế Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuốn Tài liệu giáo dục LLCT dành cho thanh niên Quảng Ninh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn trên cơ sở 4 bài học tập LLCT dành cho đoàn viên của Trung ương Đoàn và xây dựng thêm bài học số 5 về “Nhận diện, đánh giá tác động của mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên hiện nay” trên cơ sở phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại Quảng Ninh. Từ đây, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai học tập LLCT trong ĐVTN toàn tỉnh.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo đề nghị, các cấp bộ Đoàn triển khai việc học tập cuốn tài liệu một cách nghiêm túc, thường xuyên. Trong đó, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục có những phương thức tổ chức quán triệt, học tập linh hoạt, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng đơn vị, địa phương và đối với ĐVTN ở từng nhóm đối tượng khác nhau. Quá trình triển khai học tập, các đơn vị Đoàn, ĐVTN cần chủ động tiếp thu kiến thức và tích cực tham gia đóng góp ý kiến với những nội dung của bài học, kịp thời phản hồi với Đoàn Thanh niên, Ban Tuyên giáo địa phương để báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xem xét, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh phù hợp hơn.

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thế Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị quan tâm cách thức triển khai cuốn tài liệu 5 bài học lý luận chính trị cho thanh niên trong thời gian tới gắn với quy định về học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trước hết là việc cung cấp các Infographic đến đông đảo đoàn viên thanh niên nắm, hiểu về 5 bài học, tiếp đó là triển khai sâu rộng nội dung các bài học bằng nhiều bằng nhiều cách thức đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Thế Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Qua hội nghị, các cán bộ, ĐVTN đã được quán triệt nội dung cơ bản của cuốn Tài liệu giáo dục LLCT dành cho thanh niên Quảng Ninh gồm: Bài 1 – Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Bài 2 – Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và khái lược lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, từ đại hội đến đại hội; Bài 3 – Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Bài 4 – Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bài 5 – Nhận diện, đánh giá tác động của mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên hiện nay.

Đoàn viên thanh niên nghiên cứu tài liệu Lý luận chính trị dành cho thanh niên Quảng Ninh

Trong đó, riêng bài 4 về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nội dung riêng về hệ thống tổ chức Đoàn, chức năng, nhiệm vụ, các kỳ đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sẽ được các đồng chí bí thư Đoàn thanh niên các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, các bí thư Đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn trực tiếp truyền giảng, quán triệt, trao đổi nội dung của bài học cho ĐVTN tại địa phương, đơn vị mình.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị quán triệt nhằm cung cấp kiến thức LLCT, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, trách nhiệm của cán bộ đoàn, ĐVTN trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện của ĐVTN tích cực đóng góp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Nguyễn Dung