Tập huấn công tác quốc tế và đối ngoại cho cán bộ đoàn chủ chốt cấp huyện và cơ sở năm 2020

Sáng 02/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quốc tế và đối ngoại cho cán bộ đoàn chủ chốt cấp huyện và cơ sở năm 2020.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung: Hướng dẫn về thẩm quyền và quy trình xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do cấp ủy địa phương chủ trì tổ chức; Hướng dẫn số 06-HD/BĐNTW, ngày 29-6-2020 của Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể thực hiện Quy định về Lễ tân Đối ngoại Đảng ban hành theo Quy định số 02-Qđi/TW, ngày 18-7-2018 của Ban Bí thư. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đề cập đến công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới gắn với công tác đối ngoại trong tình hình hiện nay.

Thông qua hội nghị tập huấn, hoạt động tổ chức hoạt động giao lưu đối ngoại của Đoàn trong thời gian tới sẽ được triển khai thực hiện đúng quy định, bài bản và chuyên nghiệp hơn, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại của Đoàn trong tình hình mới.