Quảng Ninh: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 24/5, tại thành phố Móng Cái, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, xung kích, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả nổi bật: công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng, có nhiều đổi mới góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, 4 bài học lý luận chính trị, Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”. Trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thanh thiếu nhi. Tiếp tục đổi mới cách thức phổ biến, học tập lý luận chính trị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, chú trọng biểu dương, tuyên dương các điển hình tiên tiến, “Gương người tốt, việc tốt” tạo sự lan tỏa, cổ vũ, động viên thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động cho thanh niên như “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới”, “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, “Cờ hồng nơi biên cương”,… và quảng bá về hình ảnh của tổ chức đoàn, tạo sự lan tỏa, cổ vũ, động viên Thanh thiếu nhi.

BCH Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phong trào hoạt động cách mạng với các chương trình, cuộc vận động lớn của tổ chức Đoàn đã thu hút sự tham gia đông đảo và tạo môi trường tốt để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, cổ vũ, khơi sức mạnh, phát huy ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Móng Cái trong tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó trọng tâm là chương trình “đào tạo công dân điện tử” – hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4; huy động, xã hội hóa hàng tỷ đồng tham gia phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội; dấu ấn là việc đăng ký công trình 10 Ngôi nhà Khăn quàng đỏ – công trình thanh niên cấp tỉnh gắn biển chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

Bầu BCH khóa mới, Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

Công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên được quan tâm triển khai. Tập trung hỗ trợ, chăm lo thanh thiếu nhi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, tay nghề; hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống; duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động 09 CLB thanh niên phát triển kinh tế; trao 400 suất quà với tổng giá trị trên 250 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức 02 đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố, cuộc thi Tài năng trẻ Móng Cái mở rộng lần thứ I, Hội thi “Hùng biện ngoại ngữ tiếng Trung – tiếng Anh, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027. Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Móng Cái đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái đã đề ra 12 nhóm chỉ tiêu trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ thành phố Móng Cái góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định: “… xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, đánh giá cao những kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái đã thực hiện và đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu, nhiệm kỳ tới Móng Cái cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, quan tâm, củng cố chất lượng sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, chi đoàn theo hướng phù hợp với cách tiếp cận mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Chủ động đề xuất với các cấp ủy đảng, chuyên môn để quy hoạch và bố trí cán bộ đoàn đủ năng lực phẩm chất; chủ động tích cực và là lực lượng nòng cốt tham gia công cuộc chuyển đổi số toàn diện, nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên và nhân dân; cần quan tâm, đầu tư nghiên cứu các mô hình mới để nâng cao chất lượng các phong trào đồng hành trong học tập, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Chú trọng quan tâm đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ mới, tích cực đi đầu trong tham gia chuyển đổi số toàn diện, hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên, người dân về chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên. Xây dựng văn hóa số, kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đoàn viên, thanh niên phải là những người đầu tiên, tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới.

BCH khóa mới ra mắt Đại hội

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đoàn kết và trí tuệ tập thể, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 29 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thắng, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái nhiệm kỳ 2017 – 2022  được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 17 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện, tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Mai Hậu