Phát huy vai trò, quyết tâm của tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều ngày 13/3, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí lãnh đạo, ĐVTN trong Khối tham dự Diễn đàn. Ảnh: Minh Đức

Diễn đàn được tổ chức nhằm hưởng ứng và lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” trong các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Minh Đức

Diễn đàn có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học, cùng 500 cán bộ, công chức trẻ, đoàn viên là sinh viên các trường Đại học, Học viện trực thuộc Khối.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng- UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Minh Đức

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Bùi Hoàng Tùng- UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương cho biết: Trong những năm qua, nhận thức được trách nhiệm của mình, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã có những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng, Nhà nước triển khai, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong tham mưu xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

ĐVTN trong Khối tham dự Diễn đàn. Ảnh: Minh Đức

Theo đồng chí Bùi Hoàng Tùng, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân, để trở thành một lớp thanh niên thời đại mới có “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”; luôn bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ; có năng lực công tác tốt,có khát vọng cống hiến mạnh mẽ vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Diễn đàn, các bạn đoàn viên, thanh niên đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề mà Diễn đàn quan tâm đặt ra như nhận diện các vấn đề tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng và Nhà nước phát động và triển khai là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng làm rõ những đóng góp của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua.

Đồng thời, tiếp tục đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ nhằm phát huy hơn nữa vai trò, quyết tâm của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong “Nói không với tham nhũng, tiêu cực”.

Cuốn sách xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: Minh Đức

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Thanh niên là người chủ, lãnh đạo tương lai của đất nước, là người anh, người chị dẫn dắt cho các thế hệ trẻ, các em thiếu niên nhi đồng. Do đó, tuổi trẻ, thanh niên là đối tượng đặc biệt. Trong lịch sử kháng chiến, dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, vô số thanh niên đã ngã xuống, hy sinh bản thân trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Để có được ngày hôm nay là xương máu đã cống hiến của hàng triệu thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Diễn đàn

“Diễn đàn hôm nay vô cùng ý nghĩa, vì Đảng, dân tộc gửi gắm niềm tin cho thế hệ trẻ, nhất là tuổi trẻ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa giáo dục rất lớn, nhất là với thế hệ thanh niên, đặc biệt là thế hệ thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Qua cuốn sách cũng như qua kết quả phòng chống tham nhũng, thanh niên chúng ta phải dứt khoát không chọn con đường vi phạm, phải thực hiện sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; xây dựng một thế hệ thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh, có tri thức, đạo đức và có lý tưởng”. Đồng chí Nguyễn Văn Thể nói.

Đây dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Khối nghiên cứu, tìm hiểu, học tập nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, tiếp tục khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bày tỏ tinh thần quyết tâm của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết “Nói không với tham nhũng, tiêu cực”.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban.

Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư.

Qua cuốn sách này, cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Khối hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực.

Trịnh Lý