Phát huy vai trò các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác bầu cử

Nhằm góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các tổ chức CT-XH của Quảng Ninh đã và đang có những cách làm phù hợp, thiết thực, giúp các hội viên, đoàn viên hiểu sâu, nắm chắc quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong bầu cử

Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia bầu cử và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp với phương châm “Mỗi cán bộ Hội là một giám sát viên tại địa bàn nơi mình tham gia bỏ phiếu”. Cùng với đó, phát hiện, lựa chọn và giới thiệu nguồn phụ nữ tiêu biểu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo tỷ lệ và tiêu chuẩn.

Cán bộ hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ, đảng viên Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Hội LHPN tỉnh đã giới thiệu 96 nhân sự nữ tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, 6 người ứng cử ĐBQH, chiếm 37,5%; 90 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, chiếm 54,5%; riêng Hội LHPN tỉnh có 5 người tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Ban Thường vụ Hội LHPN còn phân công các cán bộ chuyên trách cơ quan Hội LHPN tỉnh tham gia giám sát tại các địa phương về công tác tuyên truyền, vận động bầu cử của cơ sở, việc thực hiện quyền của cử tri, ứng cử viên; bố trí cơ sở vật chất… Từ ngày 6/5 đến hết ngày 22/5, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Cơ quan Khối TX Đông Triều và huyện Tiên Yên thực hiện 4 đợt giám sát về thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn các địa phương.

Cũng như các cấp hội phụ nữ, bên cạnh hoạt động tuyên truyền, vận động bầu cử, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh thi đua, triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, nhằm góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Trong đó là các hoạt động tham gia xây nhà ở cho hộ nghèo; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho đối tượng chính sách; ra quân dọn vệ sinh môi trường… Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 800 công trình, phần việc thanh niên với trị giá hơn 10 tỷ đồng chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn và cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

ĐVTN phường Hà Lầm, TP Hạ Long, tình nguyện tham gia công tác phòng dịch phục vụ hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và các ứng cử viên.

Hội CCB tỉnh cũng xác định công tác tuyên truyền bầu cử là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 gắn với phong trào “CCB gương mẫu” và các hoạt động của phong trào thi đua “Dân vận khéo” do lực lượng CCB làm nòng cốt. Đại tá Trần Đình Trách, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Hội đã phát huy hoạt động hiệu quả của gần 2.000 Tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự do CCB làm nòng cốt ở 177 xã, phường, thị trấn trong tỉnh để tham gia công tác phối hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử và kịp thời nắm, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của hội viên CCB, nhân dân với cấp uỷ đảng, chính quyền và ủy ban bầu cử. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vận động, tham gia giám sát của các cấp hội CCB trong tỉnh; treo gần 300 khẩu hiệu, pano, áp phích tại cơ quan hội CCB cấp huyện và cấp xã trong toàn tỉnh để tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Tương tự như vậy, các tổ chức CT-XH khác cũng đã và đang triển khai những hoạt động hướng về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, kịp thời, hiệu quả. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các tổ chức hội có kế hoạch, phát động phong trào thi đua phù hợp; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từng khâu, sát từng việc để cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Cán bộ, đoàn viên, hội viên Khối vận xã Bình Khê, TX Đông Triều, tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh đảm bảo môi trường      xanh – sạch – đẹp chào mừng ngày bầu cử.

Đặc biệt, để góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, thực hiện giám sát bầu cử tại cơ sở, Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH đã tổ chức hội nghị tập huấn cho 177 cán bộ, công chức Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH cấp tỉnh, cấp huyện được phân công đi cơ sở triển khai công tác bầu cử. Đảng ủy Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH cấp tỉnh còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Cán bộ, đảng viên Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng toàn đảng bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, sự tích cực vào cuộc với những công việc cụ thể của các tổ chức hội sẽ góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

PV Trúc Linh – Trung tâm truyền thông tỉnh