Tỉnh đoàn tổ chức Sơ kết việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018-2022

Chi đoàn là tế bào của Đoàn là hạt nhân nòng cốt trong phong trào thanh thiếu nhi. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn để phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên là điều hết sức cần thiết…Ngày 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Sơ kết việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018-2022 bằng hình thức trực tuyến.

Toàn tỉnh hiện có 1.734 chi đoàn trên địa bàn dân cư với trên 29.000 đoàn viên (chiếm 27,89% tổng số đoàn viên toàn tỉnh). Thực tiễn cho thấy, việc tổ chức tốt sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư đóng vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung về kinh tế – chính trị – văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, hoạt động chi đoàn thôn, khu vẫn bộc lộ nhiều hạn chế như: Tỷ lệ đoàn viên mới được kết nạp từ địa bàn dân cư; tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư tham gia hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội còn thấp; Một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao; tình trạng đoàn viên bỏ sinh hoạt đoàn, đoàn viên không chuyển sinh hoạt đoàn diễn ra ở nhiều chi đoàn; tỷ lệ đoàn viên tham gia hoạt động đoàn nơi cư trú còn thấp; năng lực, trình độ, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế – xã hội của cán bộ đoàn thôn, khu còn hạn chế… Nguyên nhân là do: nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi đoàn vẫn thiếu hấp dẫn, chưa theo kịp chuyển động của tình hình thanh niên hiện nay. Đội ngũ bí thư chi đoàn thay đổi nhanh, nhưng chưa chuẩn bị lực lượng thay thế. Việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của Đoàn cấp trên đối với hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư chưa thường xuyên. Điều kiện, nguồn lực cho hoạt động nói chung còn khó khăn. Một số nơi, tổ chức Đoàn chưa xây dựng được mối quan hệ phối hợp với các đoàn thể, chưa nhận được sự quan tâm lãnh đạo đúng mức của cấp ủy địa phương.

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên thị xã Đông Triều.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư, với phương châm tập trung cho cơ sở, những năm qua, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư. Đặc biệt, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên để như Nghị quyết số 07 NQ/TĐ-QN ngày 26/9/2013 của BCH Tỉnh đoàn về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2013 – 2017” và Nghị quyết số 03-NQ/TĐTN-BTC ngày 27/12/2018 về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2018 – 2022. Với những giải pháp căn cơ, thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư đã có những chuyển biến tích cực, như: Hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư đã có sự đa dạng, linh hoạt hơn; số lượng đoàn viên, thanh niên nòng cốt, các đội hình thanh niên bên cạnh chi đoàn, cơ sở đoàn ngày càng tăng; việc đoàn viên sinh hoạt đoàn nơi cư trú được triển khai và bước đầu đạt kết quả; chất lượng đoàn viên được quan tâm hơn, đoàn viên có chuyển biến về nhận thức; cán bộ chi đoàn, đoàn cơ sở được rèn luyện qua các đợt tập huấn, kiểm tra năng lực, phát huy được khả năng tập hợp đoàn viên thanh niên, làm nòng cốt trong phong trào tại địa phương.

Một buổi sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng nhân rộng mô hình “chi đoàn, đoàn viên sinh hoạt hai đầu mối”, “chi đoàn, Đoàn cơ sở chủ động công tác”; Hướng dẫn tổ chức ngày đoàn viên vào các ngày lễ lớn trong năm gắn với công tác phát triển, kết nạp đoàn viên mới, lớp đoàn viên nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Công tác chỉ đạo, nắm bắt, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi đoàn, chi hội tại từng địa bàn được triển khai thường xuyên, triển khai chủ trương 1+2, tăng cường cán bộ Đoàn đi cơ sở; tăng cường công tác tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ, củng cố các chi đoàn yếu trên địa bàn; các cấp bộ đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơ sở Đoàn; đảm bảo sinh hoạt Chi đoàn thôn, khu được duy trì hằng tháng, quý và phát huy hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư trong dịp hè. Việc tiếp nhận và chuyển sinh hoạt hè đảm bảo các quy trình thủ tục.

Thanh niên huyện Bình Liêu tổ chức sinh hoạt hè gắn với hành trình trải nghiệm, khám phá thác Khe vằn

Nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn không ngừng được đổi mới, nhất là kiện toàn, củng cố chi đoàn yếu kém, xây dựng tổ chức Đoàn trong các đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, “Chi đoàn kiểu mẫu”; vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia sinh hoạt 2 đầu mối, thông qua các hoạt động như Ngày đoàn viên, sinh hoạt tại các khu phố, sinh hoạt theo cụm đoàn kết nghĩa trên địa bàn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đoàn thanh niên các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo bằng hình thức sinh hoạt online trực tuyến, nội dung sinh hoạt trọng tâm vào giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn, tuyên truyền các biện pháp phòng chống Covid, tuyên truyền nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến; định hướng cho học sinh, sinh viên nêu cao lòng yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ, không chia sẻ, đăng tải các thông tin sai lệch, trái chiều, chưa được kiểm chứng trong sử dụng mạng xã hội; phát động tham gia các cuộc thi trực tuyến do các cấp, ngành tổ chức… Từ đó hình thức và chất lượng từng bước có sự chuyển biến tích cực, nội dung, phương thức sinh hoạt nhiều nơi được đổi mới và dần đi vào chiều sâu, sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên.

Thành lập chi Đoàn Ngoài nhà nước tại cơ sở sản xuất huyện Đầm Hà của tập Đoàn Việt – Úc.

Chất lượng đội ngũ cán bộ chi đoàn, nhất là trình độ chuyên môn, độ tuổi của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở tiếp tục được chuẩn hóa theo Quy chế cán bộ Đoàn theo Quy chế phối hợp 255 và Quy chế cán bộ Đoàn 289; Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, trang bị tài liệu, sách nghiệp vụ cho cán bộ…

Công tác phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên được các cấp bộ Đoàn tiếp tục được quan tâm, trong đó chú trọng nguồn phát triển chủ yếu tập trung ở học sinh và đội viên lớn, thanh niên khu dân cư, thôn, khe, bản, khả năng thu hút, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn ngày càng được cải thiện… Số lượng đoàn viên được kết nạp trên địa bàn dân cư tăng hàng năm: Năm 2018 kết nạp được 13.704 đoàn viên, trong đó, số đoàn viên kết nạp trên địa bàn dân cư là 2.788 đoàn viên đến năm 2020 kết nạp được 18.847 đoàn viên, trong đó, số đoàn viên kết nạp trên địa bàn dân cư là 2.958 đoàn viên, chỉ tính đến 6 tháng đầu năm 2021 kết nạp được 9.581 đoàn viên, trong đó, số đoàn viên kết nạp trên địa bàn dân cư là 1.361 đoàn viên.

Đồng chí Hoàng Văn Hải – Bí thư Tỉnh đoàn trao huy hiệu Đoàn cho Đoàn viên mới kết nạp.

Công tác chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đảm bảo đúng quy trình và chất lượng. Chất lượng đoàn viên có sự chuyển biến rõ rệt được thực hiện thông qua Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới gắn với Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Chỉ thị số 03 CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một việc tốt”; các đợt kết nạp lớp Đoàn viên Lý Tự Trọng, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

Công tác tiếp nhận và quản lý đoàn viên được thực hiện nghiêm túc thông qua hệ thống hồ sơ sổ sách, hồ sơ quản lý đoàn viên, công tác Đoàn phí, phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên, sử dụng thẻ đoàn viên theo quy định của Điều lệ Đoàn. Việc theo dõi, quản lý danh sách đoàn viên thông qua sổ đoàn viên và sổ chi đoàn so với đầu nhiệm kỳ có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng.

Lễ kết nạp đoàn viên tại thành phố Móng Cái

Có thể thấy, với nhiều giải pháp được triển khai thực hiện, chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, nhất là góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư, tạo cơ sở để thúc đẩy tổ chức Đoàn phát huy khả năng xung kích, tình nguyện, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương… Mặc dù vậy, để tạo bước chuyển biến hơn nữa cả về chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư đòi hỏi phải sự quyết tâm, nỗ lực đổi mới trong từng chi đoàn, của cả các cấp bộ Đoàn và sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của Đoàn cấp trên có như vậy mới xây dựng được chi đoàn dân cư ngày càng vững mạnh, là môi trường để giáo dục, rèn luyện, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được cống hiến, trưởng thành, qua đó nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong tình hình mới…

Ban TC-KT Tỉnh đoàn