“Mỗi ngày đều phải cố gắng trau dồi và hoàn thiện bản thân, phải sống tốt và có ý nghĩa hơn nữa để xứng đáng là một người cán bộ Đoàn và trân trọng tuổi trẻ mà mình đang có”

Xin cảm ơn cảm nhận và chia sẻ của đồng chí Cam Thị Nông – Bí thư Đoàn xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu gửi tới Đại hội: ​​”𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐞̂̀𝐮 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐮 𝐝𝐨̂̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧, 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐡𝐨̛𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚 đ𝐞̂̉ 𝐱𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂ Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐦𝐚̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐨́”.

Mời các bạn cùng đón đọc nhé!