Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

LỚP “BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÁN BỘ ĐOÀN TRONG CÁC TRƯỜNG THPT” NĂM 2021


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Vừa qua Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh phối hợp với trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cán bộ đoàn trong các trường THPT nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác tổ chức, bồi dưỡng, cập nhật, bổ trợ kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ phương pháp công tác đoàn cho đội  ngũ cán bộ doàn trong các trường THPT  đáp ứng yêu cầu vị trí, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Trong 04 ngày từ ngày 14/9 – 17/9 các học viên được cung cấp những kiến thức, nội dung quan trọng trong nghiệp vụ công tác do các giảng viên TW đến từ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trực tiếp giảng dạy thông qua các chuyên đề bao gồm: (1)“Kỹ năng tổ chức CLB Thanh niên;(2) Đánh giá phân loại, nhận xét đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng;(3) Nghiệp vụ công tác đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên;(4) Văn hoá giao tiếp, ứng xử của cán bộ Đoàn;(5) Hoạt động truyền thông trong công tác Đoàn;(6) Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng truyền thông;(7) Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, tư tưởng cho học sinh”.

Với tinh thần quyết tâm học tập trong thời gian ngắn, các đ/c cán bộ Đoàn đã xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp; đoàn kết và tích cực học tập, rèn luyện tốt, có sự tiếp thu nhanh, hiểu sâu đồng thời trong quá trình học tập, các học viên có sự trao đổi 2 chiều rất sôi nổi về những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải của một số vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ, công tác tham mưu …..

Việc tổ chức lớp là hoạt động luôn được BTV Tỉnh đoàn coi trọng. Lớp học được triển khai trong thời điểm cùng với triển khai các hoạt động đầu năm học là hết sức cần thiết. Lớp tập huấn lần này được tổ chức theo hướng đổi mới, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin. Qua đó, góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong các trường THPT, đáp ứng yêu cầu vị trí, nhiệm vụ công tác đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội; từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn, cơ sở Hội tại các trường THPT.

Theo Cung văn hóa Tanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh