Hành động nhỏ ý nghĩa lớn

Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Cô Tô có rất nhiều tấm gương nhặt được của rơi trả người đánh mất đó chính là một nét đẹp văn hoá của người Cô Tô. Một tấm gương tiêu biểu về hành động đẹp này đó chị Đào Thị Hải sinh năm 1984- thôn Nam Đồng, xã Đồng Tiến.

Cán bộ Công an huyện trao trả tài sản cho công dân Trần Văn Mạnh

Vào ngày 20/5, chị Hải đã nhặt được một chiếc ví màu đen trên đường trong ví có số tiền 2.000.000 đồng và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Trần Văn Mạnh thường trú phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, sau khi nhặt được chị Hải đã trình báo cho cơ quan Công an huyện Cô Tô để tìm chủ nhân cho chiếc ví này.

Sau khi Công an huyện tiếp nhận từ công dân Hải và đã liên hệ với anh Mạnh đến nhận lại tài sản của mình bị đánh rơi.

Việc nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của chị Đào Thị Hải – thôn Nam Đồng, xã Đồng Tiến là một việc mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

“Nhặt được của rơi trả người đánh mất” là một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của mỗi con người. Nét đẹp này được gìn giữ thông qua những việc làm tử tế đã lan tỏa và gieo vào lòng mỗi người về niềm tin, tình người.

Thu Cúc – TTTT&VH