Giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng các cấp

Từ ngày 21 đến ngày 25/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021 tại 03 đơn vị Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Thành đoàn Hạ Long, Huyện đoàn Hải Hà.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn. Tại phía cấp huyện có các đồng chí là đại diện cấp ủy địa phương, đơn vị, Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ thường trực huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Quang cảnh chương trình giám sát đối với ĐTN Công an tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn thành lập Đoàn giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm tại 03 đơn vị Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Thành đoàn Hạ Long, Huyện đoàn Hải Hà. Tại thành phố Hạ Long và huyện Hải Hà, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn Đoàn phường Hà Trung, Yết Kiêu và Đoàn xã Quảng Thành, huyện Hải Hà

Trên cơ sở ban hành Kế hoạch kèm theo đề cương báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gửi các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nêu rõ nội dung, đối tượng và phương pháp giám sát, ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Đoàn giám sát. Đồng thời, tiến hành giám sát qua báo cáo đối với các địa phương, đơn vị khác.

Qua giám sát cho thấy, ngay sau khi nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp ban hành, căn cứ hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy, Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai đến các cơ sở Đoàn. Chỉ đạo Đoàn cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát huy cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, các phương tiện truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Hình thức tuyên truyền, triển khai nghị quyết trên mạng xã hội, loa phát thanh đạt hiệu quả cao, phù hợp với cách tiếp cận mạng xã hội của đoàn viên thanh niên. Công tác tuyên truyền, quán triệt được triển khai sâu rộng trong đoàn viên góp phần nâng cao ý thức nghiên cứu, học tập Nghị quyết của cán bộ Đoàn, đoàn viên giúp cho đoàn viên nắm rõ quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ. Đồng thời phát huy vai trò, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, chủ động đảm nhận và thực hiện tốt các nội dung, phần việc của thanh thiếu niên.  

Thông qua đợt giám sát nhằm đánh giá đúng tình hình, công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại các cơ sở Đoàn. Qua đó, xác định những khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân, kịp thời đưa ra giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về tuyên truyền cho cán bộ Đoàn chuyên trách, đào tạo chuyên sâu hơn cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở; đề xuất các cấp lãnh đạo có thẩm quyền tạo điều kiện hơn nữa cho thanh niên, thúc đẩy sự tin tưởng của tuổi trẻ trong chủ trương Đảng, chính sách nhà nước, tạo động lực thi đua trong thanh niên, tuyên truyền, giáo dục thanh niên ngày càng hiệu quả… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh đoàn