Đoàn TN Than Quảng Ninh phát động tuần cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI

Hưởng ứng Chiến dịch “10 ngày đêm cùng Áo xanh thắng nhanh COVID-19” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động, thực hiện văn bản chỉ đạo số 86-CV/ĐU ngày 24/8/2020 của BTV Đảng ủy Than Quảng Ninh về việc “cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI trong công tác phòng chống dịch COVID-19”, ngày 25/8/2020 Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh đã tổ chức Chương trình phát động tuần cao điểm tuyên truyền hướng dẫn, cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI trong Đoàn viên thanh niên và người lao động Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.

Đoàn TN Than Quảng Ninh phát động tuần cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI.

Tham gia Chương trình phát động có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh cùng các đồng chí Bí thư, cán bộ Đoàn chuyên trách trực thuộc Đoàn Than Quảng Ninh.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Than đã thông qua Kế hoạch phát động tuần cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluzone, NCOVI trong Đoàn viên thanh niên, người lao động Tập đoàn TKV. Chương trình được triển khai trong toàn Đoàn từ ngày 25/8/2020 đến ngày 31/8/2020, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến ĐVTN, người lao động hiểu được tầm quan trọng, sự cần thiết cài đặt phần mềm Bluezone và NCOVI trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Than Quảng Ninh thành lập Đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tiếp tục triển khai tuyên truyền và hướng dẫn người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, NCOVI tại các khu tập thể, khu chung cư, phòng trọ của người lao động; trên phương tiện đưa đón công nhân; khu văn phòng, nhà giao ca; lớp học, giảng đường, khu ký túc xá, phòng trọ của học sinh, sinh viên….

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ Đoàn Than Quảng Ninh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho ĐVTN, người lao động tại các đơn vị trong Tập đoàn. Góp phần ổn định tư tưởng cho người lao động yên tâm công tác.

BAN BIÊN TẬP