Đoàn đại biểu thanh niên thành phố Cẩm Phả về tham dự Đại hội

Đoàn đại biểu thanh niên Thành phố Cẩm Phả tham dự Đại hội gồm 19 đồng chí đại biểu chính thức:
💙💙💙 Xin chúc các đồng chí sẽ tham dự Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao nhất để cùng Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thảo luận, thống nhất để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.