Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cẩm Phả lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 20/7, tại thành phố Cẩm Phả, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cẩm Phả lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Anh Tú – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố cùng các đồng chí Thường trực HĐND – UBND Thành phố.

Các Đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cẩm Phả đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, xung kích, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả nổi bật: công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng, có nhiều đổi mới góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, các bài học lý luận chính trị, Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”. Trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thanh thiếu nhi. Tiếp tục đổi mới cách thức phổ biến, học tập lý luận chính trị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, chú trọng biểu dương, tuyên dương các điển hình tiên tiến, “Gương người tốt, việc tốt” tạo sự lan tỏa, cổ vũ, động viên thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động cho thanh niên như “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới”, “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, “Cờ hồng nơi biên cương”.

Phong trào hoạt động cách mạng với các chương trình, cuộc vận động lớn của tổ chức Đoàn đã thu hút sự tham gia đông đảo và tạo môi trường tốt để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, cổ vũ, khơi sức mạnh, phát huy ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Cẩm Phả trong tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó trọng tâm là chương trình “đào tạo công dân điện tử” – hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4; huy động, xã hội hóa hàng tỷ đồng tham gia phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội; triển khai vẽ 363 trụ điện, 27 tranh tường với trị giá 954.000.000 đồng…

Công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên được quan tâm triển khai. Tập trung hỗ trợ, chăm lo thanh thiếu nhi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, tay nghề; hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống; vận động các nguồn lực trao tặng các xuất quà trị giá 1.972.200.000 đồng cho trẻ em nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027. Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ thành phố Cẩm Phả rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện, xây dựng Cẩm Phả là đô thị công nghiệp, dịch vụ theo hướng đồng bộ, hiện đại, giàu đẹp, văn minh”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cẩm Phả đã đề ra 12 nhóm chỉ tiêu trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ thành phố góp phần “Xây dựng Cẩm Phả trở thành thành phố công nghiệp văn minh – hiện đại, thành phố động lực phát triển trong chuỗi đô thị phía Đông của tỉnh”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, đánh giá cao những kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cẩm Phả đã thực hiện và đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu, nhiệm kỳ tới Đoàn thanh niên thành phố Cẩm Phả cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, quan tâm, củng cố chất lượng sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, chi đoàn theo hướng phù hợp với cách tiếp cận mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Chủ động đề xuất với các cấp ủy đảng, chuyên môn để quy hoạch và bố trí cán bộ đoàn đủ năng lực phẩm chất; chủ động tích cực và là lực lượng nòng cốt tham gia công cuộc chuyển đổi số toàn diện, nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên và nhân dân. Triển khai các hoạt động nhằm xây dựng đội ngũ lao động trẻ chất lượng cao, có kỹ năng, có tay nghề, có năng lực tiếp thu và sáng tạo công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, tiềm năng của thành phố Cẩm Phả về các ngành cơ khí, chế biến, chế tạo, lắp ráp công nghệ cao, công nghệ thông minh. Chú trọng quan tâm đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ mới, tích cực đi đầu trong tham gia chuyển đổi số toàn diện, hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên, người dân về chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên. Xây dựng văn hóa số, kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đoàn viên, thanh niên phải là những người đầu tiên, tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới.

Đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đoàn kết và trí tuệ tập thể, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cẩm Phả nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 27 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thái Duy, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cẩm Phả nhiệm kỳ 2017 – 2022 được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cẩm Phả nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 17 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện, tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Mai Hậu