Chung tay xây dựng nông thôn mới tại Bình Liêu – Chào mừng thành công Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đoàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 13/3/2022, tại cột mốc số 1316 (2), xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, Cụm Đoàn trực thuộc: ĐTN Hải Quan, ĐTN BCH Quân sự, ĐTN Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới tại Bình Liêu – Chào mừng thành công Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đoàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại chương trình, ĐTN Hải quan, ĐTN BCH Quân sự, ĐTN Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân huyện Bình Liêu sống ở khu vực biên giới; đồng thời trao tặng kinh phí xã hội hoá hỗ trợ nhân dân hai xã Đồng Tâm và Đồng Văn (Bình Liêu) xây dựng 140 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng giá trị 86 triệu đồng.
ĐTN Hải quan, ĐTN BCH Quân sự, ĐTN Bộ đội biên phòng trao tặng kinh phí xây dựng 140 nhà tiêu tại Bình Liêu
Đại diện 3 đơn vị trao tặng cờ tổ quốc cho nhân dân huyện Bình Liêu sinh sống gần biên giới
Được biết công trình xây dựng 140 nhà tiêu tại Bình Liêu nằm trong danh sách 12 công trình thanh niên cấp tỉnh, chào mừng Đại hội đoàn Tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Qua hoạt động ý nghĩa này, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu hoàn thành mục tiêu xây dựng Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2022.
Ban Biên tập