CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Nhập Thông Tin

Họ tên
Email
Phone
Đơn vị
1. Câu 1: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập và lãnh đạo?
2. Câu 2: Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?