gototopgototop

  • Tỉnh đoàn Quảng Ninh tiếp nhận ủng hộ giúp đỡ nhân dân vùng mưa lũ

  • Kịp thời hỗ trợ giúp đỡ các hộ dân nghèo trong mưa lũ

  • Thanh niên tình nguyện đội mưa giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão

  • Tuổi trẻ ngành Than chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ

  • Đoàn Thanh niên hưởng ứng ủng hộ thiên tai tỉnh Quảng Ninh

Thanh_ngang

LICH_CONG_TAC

Thanh_ngang

LICH_CONG_TAC_CUA_THUONG_TRUC

Thanh_ngang

b4

Thanh_ngang

thi_dua_upload

Bảng quảng cáo