gototopgototop

  • Công điện về việc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 03 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo

  • Tuổi trẻ Quảng Ninh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

  • Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Chủ động làm tốt công tác tạo nguồn cho Đảng

  • Uông Bí: Tập huấn kỹ năng công tác đội năm học 2015-2016

  • Tiên Yên: sơ kết công tác Đoàn 9 tháng đầu năm

Thanh_ngang

LICH_CONG_TAC

Thanh_ngang

LICH_CONG_TAC_CUA_THUONG_TRUC

Thanh_ngang

b4

Thanh_ngang

thi_dua_upload

Bảng quảng cáo