Tỉnh đoàn: Tổ chức chương trình tập huấn công tác giảm nghèo cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên năm 2022

Ngày 17/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tập huấn công tác giảm nghèo cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên năm 2022 với sự tham gia của gần 80 cán bộ Đoàn cơ sở và thanh niên đang làm kinh tế tại các địa phương.

Tại chương trình, cán bộ Đoàn được báo cáo viên chia sẻ, cung cấp những nội dung chủ yếu của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; các cơ chế chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025; công tác giảm nghèo của tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên cũng sôi nổi chia sẻ về các mô hình kinh tế thanh niên tại địa phương mình; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo ở cơ sở.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên có cơ hội tham quan, tìm hiểu 2 mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu tại huyện Đầm Hà: mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại xã Đại Bình và mô hình Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo bằng chuồng lạnh và liên kết theo chuỗi trong nuôi gà bản Đầm Hà của Hợp tác xã Tuyền Hiền, xã Quảng Tân.

Đây là chương trình ý nghĩa, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong công tác giảm nghèo; khơi dậy tinh thần tự lực, vươn lên làm kinh tế, thoát nghèo bền vững./.

Hồng Hạnh