Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Tỉnh đoàn Quảng Ninh tham gia Hội nghị tổng kết Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn giai đoạn 2015 – 2020. Chiều ngày 18/6/2021 tại điểm cầu Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cùng các đồng chí Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Giám đốc và Phó Giám đốc Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam. Tại điểm cầu Quảng Ninh, có đồng chí Hoàng Văn Hải – Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn.

Đồng chí: Hoàng Văn Hải – Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh phát biểu tham luận tại Hội nghị trực Tuyến

Tại hội nghị, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã được nghe báo cáo Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn giai đoạn 2015 – 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và 09 tham luận của các tỉnh, thành đoàn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Lạng Sơn, Lâm Đồng… Các đại biểu dự hội nghị đã đề cập đến những mặt hạn chế, mặt yếu, mặt thiếu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của địa phương và đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài, để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng toàn diện từ trung ương đến cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp làm cơ sở xây dựng kế hoạch và nội dung bồi dưỡng theo năm và giai đoạn. Đồng chí cũng đề xuất kiến nghị Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2027 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và ban hành tớicác tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.