Smart News - шаблон joomla Создание сайтов


kktntud

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cờ, Huy hiệu, Đoàn ca (2)

Cờ, Huy hiệu, Đoàn ca (2)

                      Lá Cờ Đoàn

              Huy Hiệu Đoàn

Lá cờ Đoàn:

          + Nền đỏ.

          + Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiềudài.

          + Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn

        &nbs

Read more: Cờ, Huy hiệu, Đoàn ca (2)

Những truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ VN

Những truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ VN

Suốt 75 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang.

 

Đó là:

+ Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ XHCN.

Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đi

Read more: Những truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ VN

Những truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ VN (2)

Những truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ VN  (2)

Suốt 75 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang.

 

Đó là:

+ Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ XHCN.

Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đi

Read more: Những truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ VN (2)

Quá trình rèn luyện và trưởng thành, cống hiến của Đoàn TNCS

Quá trình rèn luyện và trưởng thành, cống hiến của Đoàn TNCS

Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã phát huy được vai trò xung kích, với những gương đoàn viên hy sinh, chiến đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực và là đội dự bị của Đảng.

1.- Cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931 - với đỉnh cao Xô Viết - Nghệ Tĩnh - là trận thử lửa đầu tiên đối với lớp đoàn viên, thanh niên cộng sản đầu tiên của Đoàn ta. Trong cuộc đối đầu đó, biết bao đồng chí đã tỏ rõ khí phá

Read more: Quá trình rèn luyện và trưởng thành, cống hiến của Đoàn TNCS

Quá trình rèn luyện và trưởng thành, cống hiến của Đoàn TNCS (2)

Quá trình rèn luyện và trưởng thành, cống hiến của Đoàn TNCS  (2)

Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã phát huy được vai trò xung kích, với những gương đoàn viên hy sinh, chiến đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực và là đội dự bị của Đảng.

1.- Cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931 - với đỉnh cao Xô Viết - Nghệ Tĩnh - là trận thử lửa đầu tiên đối với lớp đoàn viên, thanh niên cộng sản đầu tiên của Đoàn ta. Trong cuộc đối đầu đó, biết bao đồng chí đã tỏ rõ khí phá

Read more: Quá trình rèn luyện và trưởng thành, cống hiến của Đoàn TNCS (2)

Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau. Với mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi. ry

1.Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông DươngTháng 5/1935, Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập và sau đó giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6/1936. Chính phủ phái tả lên cầm quyền ở Pháp. Căn cứ diễn biến tình hình thế giới và trong nước, tháng 7/1936, Hội nghị T.Ư Đảng đã định ra đ

Read more: Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2)

Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2)

Mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau. Với mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi. ry

1.Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông DươngTháng 5/1935, Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập và sau đó giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6/1936. Chính phủ phái tả lên cầm quyền ở Pháp. Căn cứ diễn biến tình hình thế giới và trong nước, tháng 7/1936, Hội nghị T.Ư Đảng đã định ra đ

Read more: Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2)

Lịch sử Đoàn

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Ninh (1925- 2000). Tải tài liệu Tại đây.

Read more: Lịch sử Đoàn

Lịch sử Đoàn (2)

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Ninh (1925- 2000). Tải tài liệu Tại đây.

Read more: Lịch sử Đoàn (2)

Chương 04: Đoàn khối, Đoàn ngành, Đoàn ở ngoài nước

Chương IV:

Đoàn khối, Đoàn ngành, Đoàn ở ngoài nước

 

Điều 18:

1. Đoàn khối được thành lập từ cấp huyện trở lên tương ứng với cơ cấu tổ chức của Đảng.

Đoàn ngành được thành lập ở cấp tỉnh và Trung ương khi tổ chức Đảng, chính quyền của các ngành đó lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ trên xuống đến cơ sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Đoàn khối, Đoàn ngành do Đoàn cấp trên và cấp uỷ cùng cấp quyết định.

3. Ban cán sự Đoàn được thành lập theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung

Read more: Chương 04: Đoàn khối, Đoàn ngành, Đoàn ở ngoài nước

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %