Smart News - шаблон joomla Создание сайтов

truyen thong HSV1

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau. Với mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi. ry

1.Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông DươngTháng 5/1935, Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập và sau đó giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6/1936. Chính phủ phái tả lên cầm quyền ở Pháp. Căn cứ diễn biến tình hình thế giới và trong nước, tháng 7/1936, Hội nghị T.Ư Đảng đã định ra đ

Read more: Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2)

Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2)

Mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau. Với mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi. ry

1.Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông DươngTháng 5/1935, Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập và sau đó giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6/1936. Chính phủ phái tả lên cầm quyền ở Pháp. Căn cứ diễn biến tình hình thế giới và trong nước, tháng 7/1936, Hội nghị T.Ư Đảng đã định ra đ

Read more: Lịch sử tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2)

Lịch sử Đoàn

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Ninh (1925- 2000). Tải tài liệu Tại đây.

Read more: Lịch sử Đoàn

Lịch sử Đoàn (2)

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Ninh (1925- 2000). Tải tài liệu Tại đây.

Read more: Lịch sử Đoàn (2)

Chương 04: Đoàn khối, Đoàn ngành, Đoàn ở ngoài nước

Chương IV:

Đoàn khối, Đoàn ngành, Đoàn ở ngoài nước

 

Điều 18:

1. Đoàn khối được thành lập từ cấp huyện trở lên tương ứng với cơ cấu tổ chức của Đảng.

Đoàn ngành được thành lập ở cấp tỉnh và Trung ương khi tổ chức Đảng, chính quyền của các ngành đó lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ trên xuống đến cơ sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Đoàn khối, Đoàn ngành do Đoàn cấp trên và cấp uỷ cùng cấp quyết định.

3. Ban cán sự Đoàn được thành lập theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung

Read more: Chương 04: Đoàn khối, Đoàn ngành, Đoàn ở ngoài nước

Chương 03: Tổ chức cơ sở Đoàn

Chương III:

Tổ chức cơ sở Đoàn

 

Điều 15:

1. Tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, là nền tảng của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức cơ sở Đoàn có thể trực thuộc huyện Đoàn, tỉnh Đoàn, hoặc Đoàn khối, Đoàn ngành tuỳ thuộc vào tính đặc thù của từng đơn vị theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

3. Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn,

Read more: Chương 03: Tổ chức cơ sở Đoàn

Chương 02: Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn

Chương II:

Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn

 

Điều 5:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản nguyên tắc đó là:

1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lã

Read more: Chương 02: Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn

Chương 02: Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn (2)

Chương II:

Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn

 

Điều 5:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản nguyên tắc đó là:

1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lã

Read more: Chương 02: Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn (2)

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %