Smart News - шаблон joomla Создание сайтов

 

z749152149919 c2c3343b9c7bd606b1bee2b3d22284a6

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

z681821610201 41ac309befcc57b6ec9740f6bf9d4233 1

 

Chức năng và nhiệm vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH QUẢNG NINH

                                               Hạ Long, ngày 04 tháng 6 năm 2009     CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH,
CÁC BAN CHUYÊN MÔN, TRƯỜNG HLCB ĐOÀN ĐỘI TỈNH

_________________


I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

a) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, là đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng

Read more: Chức năng và nhiệm vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

 

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %