Smart News - шаблон joomla Создание сайтов


kktntud

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ chức - Bộ máy

Thị đoàn Quảng Yên

Bí thư: Nguyễn Thị Thúy
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ*
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.875.237 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó Bí thư: Đoàn Phú Long
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.875.237 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: Thị đoàn Quảng Yên

Thành Đoàn Uông Bí

1. Bí thư: Phạm Xuân Thành

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.854.204

- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phó Bí thư: Nguyễn Quang Nghĩa

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.854.204

- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: Thành Đoàn Uông Bí

Thị xã Đông Triều

Bí thư: Bùi Triều Dương

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.870.074 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Bí thư: Phạm Xuân Hoàn

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333

Read more: Thị xã Đông Triều


Huyện Đầm Hà

Huyện Đầm Hà

1. Đ/c Chu Thị Hảo- Bí Thư

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.880.013 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Đ/c Nguyễn Chiến Thắng - Phó BT (Cán bộ Ban TNNT, CN, VC và ĐT Tỉnh  Đoàn- hiện đang tăng cường tại Huyện đoàn)

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.880.013 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Đ/c Lê Thị Thanh Bình- Cán bộ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Sơ cấp.

- Điên thoại liên hệ: 01682223523

4. Đ/c La Trường Thọ- Cán bộ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Sơ cấp.

- Điên thoại liên hệ: 01682223523

5. Đ/c Trần Khánh Ly- Cán bộ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Sơ cấp.

- Điên thoại liên hệ: 01696812736

6. Đ/c: Đặng Đăng Linh - Cán bộ

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.880.013 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN CƠ SỞ

STT

Tên cơ sở

Chức vụ, họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Dân tộc

Đảng viên

Số điện thoại

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

LLCT

1

Đoàn TN Thị trấn Đầm Hà

Bí thư – Lương Chí Hiếu (UV BCH huyện Đoàn)

30/10/1981

Đại học (ĐH)

TC

Kinh

X

0987302319

 

Phó bí thư- Bùi Hữu Hải

28/6/1985

 

Cao đẳng (CĐ)

Kinh

X

0987570049

2

Đoàn xã Tân Lập

Bí thư – Đinh Xuân Châu (UV BCH huyện Đoàn)

16/3/1985

ĐH

Đang học TC

Kinh

X

01658518808

 

Phó bí thư- Lê Văn Hiền

2/12/1989

 

Trung cấp (TC)

TC

Kinh

01658464074

3

Đoàn xã Quảng Tân

Bí thư - Đặng Văn Trọng (UV BTV huyện Đoàn)

1984

ĐH

TC

Kinh

X

01638187888

 

Phó bí thư-  Tạ Hữu Nam

1989

 

Đang học TC

Đang học TC

Kinh

0974712206

4

Đoàn xã Quảng An

Bí thư – Lương Văn Hướng (UV BCH huyện Đoàn)

8/1/1987

Đang học ĐH

TC

Kinh

X

0989042485

 

Phó bí thư- Trần Thị Lý

15/7/1985

TC

TC

Sán chỉ

X

01672237462

5

Đoàn xã Quảng Lâm

Bí thư – Chíu Nhì Múi(UV BCH Tỉnh Đoàn ,huyện Đoàn)

16/4/1990

Đang học TC

Dao

X

01643116168

 

Phó bí thư- Chíu A Thủ

9/4/1991

 

TC

TC

Dao

01676364316

6

Đoàn xã Dực Yên

Bí thư – Lương Văn Dũng (UV BCH huyện Đoàn)

02/01/1986

Đang học ĐH

TC

Kinh

X

0969963212

 

Phó bí thư- Phạm Thị Hường

 

1992

TC

TC

Kinh

01652899385

7

Đoàn xã Đại Bình

Bí thư – Trương Đức Thanh (UV BCH huyện Đoàn)

26/12/1983

ĐH

TC

Kinh

X

01699264828

 

Phó bí thư- Đinh Quốc Tuấn

29/6/1985

 

ĐH

TC

Kinh

X

01632622296

8

Đoàn xã Đầm Hà

Bí thư – Phan Đức Phúc (UV BCH huyện Đoàn)

29/12/1984

 

ĐH

TC

Kinh

X

0976522133

Phó bí thư- Hoàng Tuấn Anh

1986

 

TC

Kinh

9

Đoàn xã Quảng Lợi

Bí thư – Nình Văn Trình (UV BCH huyện Đoàn)

15/3/1980

 

TC

TC

Dao

X

0987302306

Phó bí thư- Ty Văn Đổ

15/9/1990

 

Đang học TC

Kinh

01658085999

10

Đoàn xa Tân Bình

Bí thư – Hoàng Văn Hải (UV BCH huyện Đoàn)

8/5/1983

 

ĐH

TC

Kinh

X

0979494858

Phó bí thư- Vũ Văn Hiếu

1985

 

TC

TC

Kinh

X

0947283657

11

CĐ Công thương –Văn thể

Bí thư – Đinh Quang Hưng (UV BCH huyện Đoàn)

2/1/1983

ĐH

SC

Kinh

X

01634433555

 

Phó bí thư- Nguyễn Thanh Nga

23/2/1988

ĐH

SC

Kinh

X

0974397250

12

CĐ Trung tâm Thủy lợi -GTMT

Bí thư – Lê Minh Tuấn

1/9/1985

ĐH

Kinh

0989416112

 

Phó bí thư- Nguyễn Văn Trường

5/7/1982

 

TC

SC

Kinh

X

0973189997

13

CĐ Tài chính – Kế hoạch

Bí thư – Hoàng  Thị Phương Thảo (UV BCH huyện Đoàn)

30/9/1986

ĐH

SC

Kinh

X

0912985954

 

Phó bí thư- Đoàn Quảng Hà

9/10/1983

 

ĐH

Kinh

0987240740

14

CĐ Nông – Lâm - Ngư

Bí thư – Đoàn Văn Thành (UV BCH huyện Đoàn)

1984

ĐH

SC

Kinh

X

0983092699

 

Phó bí thư- Nguyễn Thị Huyên

1983

ĐH

Đang học TC

Kinh

X

15

CĐ Kho Bạc

Bí thư – Tô Trung Dũng

26/9/1981

ĐH

SC

Kinh

X

 

 

Phó bí thư- Trần Ngọc Huy

1987

 

TC

Kinh

16

CĐ Ngân hàng

Bí thư – Đinh Thị Kim Thoa

3/1/1988

ĐH

Kinh

X

0973495208

 

Phó bí thư- Ngô Hùng Hải

10/10/1988

ĐHĐH

Kinh

0983873977

17

CĐ Cty Khoáng sản Thiên Trường

Bí thư – Hoàng Q uốc Việt

22/10/1982

TC

Kinh

X

0983213278

 

Phó bí thư- Làu Sủi Sáng

1983

 

ĐH

18

CĐ Quân sự

Bí thư – Trần Nam Trung

24/7/1984

 

Kinh

X

Phó bí thư- Lỷ Chủ Huy

28/2/1984

 

TC

TC

X

19

CĐ Khối  vận

Bí thư – Bùi Thị Hoan (UV BCH huyện Đoàn)

6/2/1986

ĐH

SC

Kinh

X

01643728628

Phó bí thư- La Trường Thọ

27/10/1988

 

ĐH

Tày

20

CĐ Trung tâm Y tế

Bí thư – Lê Anh Quyến

18/8/1981

 

ĐH

SC

Kinh

X

0982153299

Phó bí thư- Hoàng Minh Sơn

1/9/4984

 

ĐH

SC

Kinh

0978099870

21

CĐ Công an

Bí thư – Ngô Minh Đức

(UV BTV huyện Đoàn)

15/1/1984

 

ĐH

TC

Kinh

X

0936846924

Phó bí thư- Lương Văn Đông

1984

 

TC

Sc

Kinh

X

22

CĐ UBND

Bí thư – Lưu Đức Hiền

4/1/1985

 

ĐH

SC

Kinh

X

0987649733

Phó bí thư- Hoàng Văn Hà

27/8/1984

 

TC

Kinh

X

0987214033

23

CĐ Nhà máy gạch Tuynel

Bí thư – Phạm Văn Trung

1984

 

12/12

Kinh

Phó Bí thư – Hoàng Thị Quỳnh

1985

TC

Kinh

24

Đoàn Trường THPT Đầm Hà

Bí thư – Đinh Xuân Thành (UV BTV huyện Đoàn)

23/7/1988

 

ĐH

Kinh

01638572030

Phó bí thư- Lê Thanh Truyện

4/8/1987

 

ĐH

Kinh

0915345759

25

Đoàn trường THPT Lê Lợi

Bí thư – La Hữu Trường

14/5/1984

 

ĐH

Kinh

0976264144

Phó bí thư- Vũ Thị Thảo

25/2/1996

Kinh

26

Đoàn TT HN&GDTX

Bí thư – Đào Thanh Tùng (UV BCH huyện Đoàn)

18/9/1985

 

ĐH

SC

Kinh

X

0984538543

Phó bí thư- Dương Đình Hùng

1/4/1988

Đang học Cao học

Kinh

01656999833

Read more: Huyện Đầm Hà

Đoàn TN Khối các cơ quan

1. Bí thư: Lê Thị Huyền Trang

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.835.939

- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phó Bí thư: Vũ Duy Thành

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.835.939

- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Read more: Đoàn TN Khối các cơ quan

Cụm trực thuộc1

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN
 
I. TRÊN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HUYỆN, THỊ, THÀNH  ĐOÀN VÀ ĐOÀN TRỰC THUỘC

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

NGÀY SINH

 

SĐT

 

TRÌNH ĐỘ

Chức vụ

Chuyên môn

LLCT

I

* Dân Chính Đảng tỉnh

1

Hoàng Văn Hải

1984

0915888169

Đại học

CC

Bí thư

2

Đinh Viết Cường

1981

0932369968

Đại học

TC

Phó Bí thư

3

Vũ Duy Thành

1984

0975013308

Đại học

TC

Cán bộ TT- UVBTV

Read more: Cụm trực thuộc1

Công ty MTV DLTN

Công ty MTV DLTN

1Đ/c Hoàng Văn Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Giám đốc Công ty Du lịch Thanh niên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng anh, kỹ sư môi trường

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Điên thoại liên hệ: Cơ quan: 0333.622.931.

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2- Hồ Anh Hoa- Phó giám đốc

-

Read more: Công ty MTV DLTN

Trung tâm GTVL TN

Trung tâm GTVL TN

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH NIÊN TỈNH QUẢNG NINH

Website: http:// www:laodongquangninh.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


BAN GIÁM ĐỐC

Read more: Trung tâm GTVL TN

  1. Đ/c Lê Quốc Việt

      - Chức vụ: Giám đốc.

     - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

     - Trình độ chính trị: Trung cấp (đang học cao cấp).

     - Điện thoại liên hệ: Cơ quan: 033 3815598.

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %