Smart News - шаблон joomla Создание сайтов


kktntud

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tỉnh đoàn Quảng Ninh kiểm tra các chuyên đề công tác năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; Kế hoạch số 24 KH/TĐTN-TCKT ngày 06/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác kiểm tra giám sát năm 2018, từ ngày 14 đến ngày 19/9/2018 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra một số chuyên đề công tác năm 2018 trực tiếp tại 07 địa phương, đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh, gồm Bình Liêu, Hải Hà, Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Vân Đồn và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

Anh kiêm tra tai Hai Ha

Đoàn công tác kiểm tra tại Hải Hà.

Theo chương trình, Đoàn đã tiến hành kiểm tra: việc triển khai học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Ninh và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; việc thực hiện Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; Hệ thống hồ sơ đoàn vụ, đoàn tịch của Đoàn; Công tác đánh giá phân loại đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn. Kiểm tra việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo công tác kKểm tra giám sát trong nhiệm kỳ 2017- 2022; công tác chỉ đạo, tình hình tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra cấp huyện. Kiểm tra hoạt động nhận uỷ thác cho vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội năm 2018: báo cáo kết quả hoạt động ủy thác, việc phân bổ, sử dụng phí uỷ thác; việc ghi chép sổ sách theo dõi, việc lưu giữ hồ sơ, hợp đồng ủy nhiệm, chứng từ, các văn bản liên quan tớihoạt động uỷ thác của Ngân hàng CSXH; kế hoạch kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện tại đơn vị...

Tại các địa phương kiểm tra trực tiếp, Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và 07 cơ sở; 20 tổ tiết kiệm và vay vốn NHCSXH do thanh niên quản lý. Ngoài việc kiểm tra trực tiếp tại 07 đơn vị, BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo 14 đơn vị còn lại chủ động tiến hành kiểm tra cấp cơ sở và gửi báo cáo về Tỉnh đoàn. Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, sổ sách có liên quan; làm việc, trao đổi, thảo luận với Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện, cấp xã; nghe các đề xuất, kiến nghị, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị các đơn vị: rà soát lại tổng thể tình hình đoàn viên và cán bộ Đoàn; hệ thống hồ sơ, đoàn vụ, đoàn tịch, thực hiện nghiêm Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN trên các phương tiện thông tin, các trang fanpage; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, định hướng, theo dõi hoạt động của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên; tăng cường nắm tình hình và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Bên cạnh đó, đối với các hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn do thanh niên quản lý, đồng chí đề nghị cán bộ phụ trách cần nêu cao trách nhiệm hơn nữa.

Nguyễn Thị Thu Hiền- Ủy viên BTV Tỉnh đoàn

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %