Smart News - шаблон joomla Создание сайтов


kktntud

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội nghị cán bộ công chức, người lao động cơ quan Tỉnh đoàn năm 2018

Ngày 25/12, Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh; lãnh đạo Công đoàn viên chức Tỉnh; Thủ trưởng, lãnh đạo Đảng ủy cùng toàn thể CBCCVC-LĐ cơ quan Tỉnh đoàn.

hncbcvnldtd2018a1
Đồng chí Lê Hùng Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị

Năm 2017 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đồng thời là năm diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012- 2017; Nghị quyết số 06 -NQ/TU ngày 03/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2017; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai chương trình công tác năm 2017 của BCH Tỉnh đoàn, chương trình công tác năm 2017 của cơ quan Tỉnh đoàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan Tỉnh đoàn khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm triển khai nhiệm vụ được giao.

  hncbcvnldtd2018a2
Ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan

Tại Hội nghị, CBCCVC-LĐ cơ quan cũng đã tham gia điều chỉnh, bổ sung Quy chế đánh giá thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, lao động cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Ninh hàng tháng, ký kết giao ước thực hiện các chỉ tiêu thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm  2017.

Năm qua, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã đoàn kết, quyết tâm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo và triển khai; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, qua đó đã phát huy tốt vai trò tham mưu của các Ban chuyên môn, Văn phòng, các đơn vị sự nghiệp, kinh tế trực thuộc cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Thường trực Tỉnh đoàn đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh tháo gỡ cơ chế, huy động thêm nguồn lực cho hoạt động; quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, ngân sách theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cơ quan Tỉnh đoàn theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thủ trưởng cơ quan phối hợp tốt với Công đoàn kịp thời bổ sung nội quy, quy chế phù hợp, quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Các ban, bộ phận và từng đồng chí cán bộ công chức, viên chức, người lao động có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, tích cực trong tham mưu, đề xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hoạt động, góp phần tích cực vào việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

hncbcvnldtd2018a4
Đ/c Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn khen thưởng cho các tập thể đạt lao động tiên tiến năm 2017
hncbcvnldtd2018a5
Đ/c Vũ Thị Diệu Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch công đoàn cơ quan trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến 2017
hncbcvnldtd2018a3
Khen thưởng cho các đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2017, được Cơ quan Tỉnh Đoàn, Công đoàn viên chức tỉnh, cơ quan tuyên dương, khen thưởng.

Bình Giang

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %