Smart News - шаблон joomla Создание сайтов


kktntud

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN THU VÀ TRÍCH NỘP ĐOÀN PHÍ

I-TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN (Theo hướng dẫn số 19/HD/TWĐTN, ngày 17-3-1999 của ban Bí thư TW Đoàn)

Phân loại đoàn viên: Được chia làm 4 loại.

1. Đoàn viên xuất sắc:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đoàn viên theo Điều lệ Đoàn, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên và công tác Đoàn, cả về nhận thức và hành động.

- Gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đoàn, có một số mặt được biểu dương khen thưởng.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hoạt động của Đoàn, làm nòng cốt trong các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên và của Hội LHTN Việt Nam, đóng Đoàn phí đầy đủ.

- Là những đoàn viên, đủ điều kiện giới thiệu là đoàn viên ưu tú với chi bộ xem xét kết nạp Đảng.

2. Đoàn viên khá

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của  người đoàn viên, đăng ký đủ 2 nội dung rèn luyện đoàn viên song chỉ thực hiện tốt một nội dung, nội dung kia thực hiện đạt mức trung bình.

- Hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đoàn, các hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm và đóng Đoàn phí đầy đủ.

- Không vi phạm kỷ luật.

3. Đoàn viên trung bình

- Có ý thức thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên đã đăng ký từ 1 đến 2 nội dung rèn luyện đoàn viên và chỉ thực hiện đạt mức trung bình.

- Hoàn thành công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

- Tham gia sinh hoạt Đoàn và các hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm không thường xuyên, đóng Đoàn phí không đầy đủ.

4. Đoàn viên yếu kém

- Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao, không đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Ít tham gia sinh hoạt Đoàn và hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm, đóng Đoàn phí không đầy đủ.

- Vi phạm khuyết điểm, chưa có ý thức tự giác kiểm điểm và sửa chữa.

Phân loại đoàn viên do tập thể chi đoàn xét quyết định (có thể bỏ phiếu kín) sauđó Ban chấp hành chi đoàn xem xét và báo cáo lên Đoàn cơ sở. Đối với đoàn viên xuất sắc được công nhận là đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp thì Ban chấp hành Đoàn cơ sở ra quyết định chuẩn y và giới thiệu.

III. NGUYÊN TẮC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG  ĐOÀN PHÍ

1. Hàng tháng đoàn viên nộp Đoàn phí cho chi đoàn. Mức đóng đoàn phí của đoàn viên căn cứ vào Nghị quyết 09-NQ/TWĐTN ngày 20-12-1999 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

2. Chi đoàn có trách nhiệm thu Đoàn phí của đoàn viên và trích nộp Đoàn phí lên Đoàn cấp trên. Việc trích nộp Đoàn phí được qui định như sau:

Từ chi đoàn trở lên mỗi cấp được giữ lại hai phần ba(2/3) và trích nộp lên cấp trên thực tế một phần ba(1/3) tổng số tiền Đoàn phí do đoàn viên nộp hoặc trích nộp của tổ chức Đoàn cấp dưới.

3. Thời gian trích nộp Đoàn phí của các cấp bộ Đoàn được qui định:

- Chi đoàn trích nộp lên Đoàn cơ sở mỗi tháng một lần

- Đoàn cơ sở nộp lên Quận, Huyện Đoàn và tương đương 3 tháng 1 lần.

- Quận, Huyện Đoàn và tương đương trích nộp lên Tỉnh, Thành Đoàn và tương đương 3 tháng 1 lần.

- Tỉnh Đoàn và tương đương trích nộp lên Trung ương Đoàn 1 năm từ 1 đến 2 lần(hạn cuối cùng là ngày 31-12)

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %